การเดินทางด้วยรถยนต์ เข้า จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางด้วยรถยนต์เข้าเชียงใหม่

วันนี้ 8 ม.ค. นำการเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่มาฝาก / โดยเครื่องบินคงเหมือนกัน แต่ทราบว่า สายการบินเริ่มยกเลิกเที่ยวบิน เพราะผู้โดยสารยกเลิกจำนวนมาก

เป็นเวลาหลายปีที่ไม่เคยขับรถยนต์ขึ้นมาเชียงใหม่ ทุกครั้งจะนั่งเครื่องมาลง จ.เชียงใหม่ หรือไม่ก็ จ.เชียงราย จากนั้นก็เช่ารถเที่ยว

วันนี้ เที่ยวบินขาขึ้นเชียงใหม่ถูกยกเลิก เลยยกเลิกไปทั้ง 2 ไฟท์ ให้เป็นเครดิตสะสมไปก่อน ประกอบกับการขับรถส่วนตัวมาเอง จะปลอดภัยในเรื่อง Covd-19 มากกว่า และมีความจำเป็นต้องเดินทางจริงๆ

ซึ่งแนะนำว่า หากไม่จำเป็นจริง ๆ อย่าเดินทางข้ามจังหวัด แต่หากจำเป็น เช่น ครอบครัวป่วยไข้ ธุระสำคัญมาก ฯลฯ ก็เดินทางเข้าได้นะ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องการเข้าห้องน้ำ แวะกินข้าว ซึ่งจะน้อยมากแวะเท่าที่จำเป็น

ระหว่างเดินทางถนนโล่งมาก

จึงเดินทางด้วยรถยนต์ออกมาเที่ยงละ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชรเข้าอ.เมืองตาก นอน 1 คืน สแกน ไทยชนะ วัดอุณหภูมิเรียบร้อย

และที่สังเกตุ ตอนเช้า โรงแรมนี้มีพ่นฆ่าเชื้อด้วย จึงน่าจะปลอดภัย ห้องก็สะอาดเว่อร์มาก

รถวิ่งแบบม้วนเดียวจบ คือรถน้อยมาก ส่วนกล้องทางหลวงเหรอ รอใบสั่งละกัน มันเยอะ เพราะวิ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอน

บนถนนมีรถยนต์ส่วนตัวน้อย มีแต่รถบรรทุกและส่งของ รถประจำทางแทบไม่มีเลย ส่วนใหญ่เป็นรถประจำทาง แม่สอด พิษณุโลก

ระหว่างเข้าเชียงใหม่ ช่วงกลางวัน เจอด่านตรวจทั้งหมด ประมาณ 5 ด่าน

1. ด่านพยุหะคีรี เข้านครสวรรค์ เลยด่านตรวจน้ำหนักรถไปนิดนึ่ง

2. ด่านตรวจจังหวัดกำแพงเพชร ทุกด่านถามว่าไปไหน หากไปในจังหวัดที่ทีด่าน ก็วัดไข้และทำตามมาตรการที่กระทรวงกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. ด่านตรวจบริเวณที่ว่าการอำเภอวังเจ้า

4. ด่านตรวจแม่พริก

5. ด่านตรวจเชียงใหม่ ถ.หมายเลข 11 อ.สารภี ด่านนี้ ใต้สะพานแยก ต่างระดับทางหลวงสารภี

– มีวัดอุณหภูมิ

– แจ้ง QR Code ให้ลงทะเบียนสแกน QR Code ตามนี้เลย

ด่านตรวจ covid-19 ต่างระดับสารภี
จอดรถคีย์ข้อมูล รถทุกคันต้องผ่านด่านนี้

5. จากนั้นจะมีด่านตรวจว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยโชว์ QR Code ให้ดูว่าลงทะเบียนแล้ว

ตัวอย่างส่วนหนึ่ง

คือลงทะเบียนไว้เถอะ เกิดอะไรขึ้นจะได้มีข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ไว้สืบสวนโรคได้

มาตรการการเดินทางเข้า จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อควบคุมที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ ศบค. ได้แบ่งไว้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
กลุ่มแรกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร
กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด
กลุ่มที่ 3 พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด ซึ่งการจะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันประการแรกบุคคลที่จะเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกกลุ่มทุกจังหวัดทุกคนจะต้อง กรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA พร้อมกันนนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด หากเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องแสดงตนและรับรองตนเองโดยเอกสาร เพื่อให้ทราบถึง สถานที่พัก และรายการเดินทาง โดยระบุสถานที่ เวลา เหตุจำเป็นและระยะเวลาในการพัก สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้ต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วย

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนี้จังหวัดก็ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self-Monitoring) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08 – 4805 – 1221 และ 08 – 4805 – 3131

คำสั่งก.มหาดไทย มาตรการเข้มงวดการเดินทาง

ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี ตามคำสั่งก.มหาดไทย

1. เดินทางออกนอกพื้นที่ 5 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. เดินทางออกนอกพื้นที่ 23 จังหวัดควบคุมสูงสุด

3. เดินทางออกนอกพื้นที่ 49 จังหวัด ควบคุมและเฝ้าระวังสูง

คำสั่งมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ณ 6 ม.ค. 64

ศบค. แนะ ชะลอการเดินทางถึง 31 ม.ค. 64

สำหรับจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 บวก 5 จังหวัด ภาครัฐมีมาตรการให้ลดการเดินทางไปมาหากัน

โดย 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด จะเพิ่มความยุ่งยากด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งแอปพลิชันหมอชนะ สอบถามความจำเป็นในการเดินทาง และต้องมีเอกสารอนุญาตเดินทางจากเจ้าพนักงานในท้องที่

ทั้งนี้ขอร้องให้คนที่ไม่มีธุระจำเป็นอยู่กับบ้านเพื่อลดโรค เป็นมาตรการเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบน้อย ซึ่งถือเป็นมาตรการจากเบาไปหาหนัก

ส่วนประชาชนอีก 49 จังหวัด ขอให้งดหรือชะลอการเดินทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง