ใครเป็นใคร? รับวัคซีนโควิดล็อตแรก 50,000 โดสแรก

ใครเป็นใคร? รับวัคซีนโควิดล็อตแรก 5 หมื่นโดส

ในเดือน ก.พ.นี้ วัคซีนล็อตแรก 50,000 โดส จะถึงประเทศไทยและวัคซีนส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ การให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้วางแผนไว้ 3 ระยะ

ระยะแรก เป็นช่วงที่มีวัคซีนจำกัด

จะฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 19,014,154 คน แบ่งเป็น

  1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ – เอกชน จำนวน 1,700,000 คน
  2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 6,163,095 คน แบ่งเป็น
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จำนวน 253,159 คน
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 350,922 คน
  • โรคไตเรื้อรัง จำนวน 150,000 คน
  • โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 355,671 คน
  • โรคมะเร็งทุกชนิด จำนวน 253,343 คน
  • โรคเบาหวาน จำนวน 4,800,000 คน

3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 15,000 คน

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพ.ค. – ธ.ค. 64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพ.ค. – ธ.ค. 64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น จะขยายพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ

ระยะที่ 3 ช่วง ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ระยะที่ 3 ช่วง ม.ค. 65 เป็นต้นไป เมื่อวัคซีนมีเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร
.
ย้ำว่า การฉีดวัคซีน จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆโดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ณ สถานที่ฉีดในโรงพยาบาล เพราะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที
.
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ LINE Official Account ที่ใช้ชื่อว่า “หมอพร้อม” สำหรับการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีน .
โดยเบื้องต้น จะมีการทดสอบการส่งข้อมูล และประเมินผล ภายในวันที่ 27 ม.ค.64


จากนั้น จะเปิดตัว “หมอพร้อม” ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 12 ก.พ. 64
สำหรับประชาชนทั่วไป จะเปิดใช้งานในเดือนเม.ย. 64


วัคซีน COVID-19 บริษัทแอสตราเซเนกา ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว

22 ม.ค. 64 / ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับวัคซีน COVID-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกา ที่ผลิตในประเทศอิตาลี ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วเพื่อใช้ฉีดในภาวะฉุกเฉินโดยมีระยะเวลาการขึ้นทะเบียน 1 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง