คืบหน้า! วัคซีนโควิด “จุฬาคอฟ 19” เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีดแล้ว

เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด “จุฬาคอฟ 19”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับอาสาสมัครสุขภาพดี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  1. ผู้ใหญ่ อายุ 18-55 ปี
  2. ผู้สูงวัย อายุ 65-75 ปี

เพื่อทดลองวัคซีนจุฬาคอฟ19 (ChulaCov19) จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะเว้นระยะห่างจากเข็มแรกราว 21 วัน

สำหรับการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนใช้เวลา 1 ปี โดยติดตามผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง และนัดหมายพบที่ศูนย์วิจัยจุฬาฯ 8 ครั้ง

สมัครโดยการแสกน OR Code ตามภาพ แล้วกรอกข้อมูลและทำแบบประเมินตนเอง


ข้อมูลผลกระทบสาธารณสุขจาก covid-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง