“เราชนะ” เยียวยา 7,000 บาท ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ลงทะเบียนวันไหน กลุ่มไหนได้ ไม่ได้

“เราชนะ” เยียวยา 7,000 บาท ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ลงทะเบียนวันไหน

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ จะแจกเงินคนละ 7,000 บาท แบ่งจ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

เยียวยา7000

โดยกระทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการเงินเยียวยาโควิด ที่เรียกว่า “เราชนะ” จะพิจารณา ให้เงินเยียวยากับกลุ่ม

ให้เงินเยียวยากับกลุ่ม

  1. กลุ่มอาชีพอิสระ
  2. กลุ่มลูกจ้างรายวัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40
  3. กลุ่มเกษตรกร

รอบนี้ท่านที่ถือบัตรคนจน มีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอน

เปิดให้ลงทะเบียนภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. 2564 ผ่าน app “เราชนะ” 

ส่วนกลุ่มเกษตรกรต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะฐานข้อมูลไม่ได้อยู่ใน app

จ่ายเงินเร็วที่สุดปลายเดือน ม.ค.นี้ หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. 2564 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ผู้ได้รับเยียวยาใกล้รอบที่แล้ว ที่มีสิทธิ 40 ล้านคน กระทรวงการคลังพยายามเคลียร์ให้มากที่สุด

แนวทางเบื้องต้น จะตัดกลุ่มอาชีพ บุคคล กลุ่ม

  1. ผู้อยู่ระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  2. ข้าราชการ
  3. ลูกจ้าง
  4. ผู้ที่มีฐานะ

เพื่อให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิที่เดือดร้อนจากกรณีโควิดอย่างแท้จริง Negative List

หากท่านเป็นคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง จะมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนและได้รับเงินจากเราชนะเช่นกัน

โครงการเราชนะ จะเป็นการ ลงทะเบียนแบบมีระยะเวลา ให้ สำหรับคนที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น

ข้อมูล : https://fb.watch/2_Qwdkt8py/

กลุ่มเป้าหมายของความช่วยเหลือในครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมายของความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็น กลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ

ระบบสำหรับใช้กรองการรับสิทธิ์ 2 กลุ่ม โดยวิธีลงทะเบียน

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธินั้น จะมีการวางระบบเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก เหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือเยียวยาเกษตรกร โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ ฐานข้อมูลเฉพาะ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งระบบของทางภาครัฐนั้นมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิเกือบ 14 ล้านราย

กลุ่มลงทะเบียนใหม่ – ระบบคัดกรองสำคัญ

ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ และข้อมูลอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่ง หนึ่งในระบบคัดกรองสำคัญที่จะนำมาเป็นจุดชี้ขาดเรื่องความช่วยเหลือ ก็คือ จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิด เราชนะ กำหนดไว้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง