วันนี้ 15 มี.ค. เช็คผล ยืนยันสิทธิ 4,000 ม.33เรารักกัน

วันแรก 15 มี.ค. เริ่มเช็คผล ยืนยันสิทธิ ม.33เรารักกัน

15 มี.ค.2564     – เริ่มประกาศผลลงทะเบียน เช็คสิทธิ 15-21 มี.ค. ผ่านเว็บไซต์  www.ม33เรารักกัน.com  , 15 มี.ค. ขอทบทวนสิทธิ และ 15 มี.ค. เปิดลงทะเบียน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่เคยลงทะเบียน

การตรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ์

 • กรอก เลขบัตรประชาชน
 • ชื่อ นามสกุล
 • ปี เดือน วันเกิด
 • คลิกยืนยัน

15 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 (เดิมถึง 21 มี.ค)  – ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะแบ่งการรับเงินผ่าน app เป๋าตัง เป็น 3 ช่วง

ยืนยันตัวตน อย่าลืมอัพเดท แอปเป๋าตัง

คลิก ที่ ม.33 เรารักกัน กดยืนยันในเงื่อนไข ด้านล่างนะ

คลิก ยืนยันและยินยอม อีกนิดนะ

ขึ้นรูปนี้ รอ 22 มี.ค. ใช้เงินผ่าน แอปเป๋าตัง

ขึ้นรูปนี้ก็รอใช้เงิน

3 ช่วงยืนยันสิทธิ และ การรับเงิน

 •  กดใช้งานและยืนยันตัวตน วันที่ 15-21 มี.ค.64 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค. 64 จากนั้นจะได้รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย., 12 เม.ย. 64
 • กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่าง 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท 
 • กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่าง 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินในครั้งเดียวเลย)

15 – 28 มี.ค.2564     – เปิดลงทะเบียน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน วันแรก ซึ่งไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ลงทะเบียน ณ สำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 08.30 – 18.30 น.

ไม่ผ่าน ยืนทบทวนสิทธิได้

15 – 28 มี.ค 64 – เปิดทบทวนสิทธิ์ หากผลไม่ผ่านเกณฑ์ เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

ใช้เงินในผ่านแอปเป๋าตัง รอบแรก 22 มี.ค.

22 มี.ค. 64       เริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,000 บาท

28 มี.ค. 64        ปิดทบทวนสิทธิ และปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

5 เม.ย. 64         ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ

12 เม.ย. 64       เริ่มโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ โอนครั้งเดียว 4,000 บาท เนื่องจากรวมตกเบิก

31 พ.ค. 64       สิ้นสุดมาตรการ  ใช้ไม่หมดตัดคืน

ใช้สิทธิที่ไหน

ผู้มีสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้เงินเยียวยา 4,000 บาท ได้ที่

 • ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ 
 • ร้านค้าคนละครึ่ง 
 • ร้านค้าเราชนะ
 • ระบบขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคล 

สะสมใช้ครั้งเดียวได้ ใช้ไม่หมด 31 พ.ค. ตัดสิทธิ์

แต่ละสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในเป๋าตังให้หมด สามารถเก็บสะสมไว้ได้ และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 

แต่หากใช้เงินไม่หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 จะถูกตัดสิทธิเงินส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ


ยืนยันตัวตน ได้ถึง 31 พ.ค. วันสุดท้าย

กรุงไทย ปิดระบบเป๋าตัง เพิ่มสิทธิ ม.33เรารักกัน

เพื่อยกระดับการให้บริการ โครงการ ม.33 เรารักกัน
ธนาคารจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 • วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 22.00 – 06.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 22.00 – 06.00 น
  ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง