วันนี้ 21 ก.พ. 6.00 น. เริ่มลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

การลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถ “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้

ข้อมูล – หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน “โครงการ ม.33 เรารักกัน” 

  1. เลขที่ ID ในบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ชื่อ – นามสกุล
  3. หมายเลขโทรศัพท์

ม33 เรารักกัน ผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลจึงเยียวยา โครงการ ม33 เรารักกัน รายละ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

กำหนดการลงทะเบียน โครงการม33 เรารักกัน

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564

ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน” คนละครึ่ง และ “เราชนะ”

การขอทบทวนสิทธิ์

วันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564

เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5-11 เม.ย. 2564

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เม.ย. 2564

ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”.

ที่มา : ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง