ครม.อนุมัติ เพิ่มเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท กว่า 1.2 ล้านคน

ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 อนุมัติ ให้ เพิ่มเบี้ยความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาทตั้งแต่ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มเบี้ยพิการ

สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการ ที่จะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 รายและเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับ “เบี้ยความพิการ” สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 และ 1479

เรื่องที่เกี่ยวข้อง