สิทธิ ม.33เรารักกัน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รอสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนชัดเจนก่อน

สิทธิ ม.33เรารักกัน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รอสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนชัดเจนก่อน

โครงการ “ม33เรารักกัน”

สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน

ณ 26 ก.พ. 64 มีผู้ลงทะเบียน รับสิทธิม.33เรารักกัน แล้ว 7.9 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 90 % ของผู้ประกันตนทั้งหมด จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนม33เรารักกัน
ลงทะเบียนม33เรารักกัน2

ส่วนผู้ประกันตน ม.33 ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ก็จะเปิดให้มีการทบทวนสิทธิในวันที่ 15 มีนาคมนี้ หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ม33เรารักกัน สามารถโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

ที่มาสำนักงานประกันสังคม

กลุ่มม.33เรารักกัน ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนที่ไหน .. รอจำนวนผู้ลงทะเบียนชัดเจน

ม.33เรารักกัน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ทางสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดแนวทางแก้ไข คือ ให้ใช้บัตรประชาชนแทน รอสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.COM ให้ชัดเจนก่อน

ส่วนจะลงทะเบียนที่ไหนนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลกลุ่มนี้อยู่แล้ว สำนักงาประกันสังคม จะแจ้งความชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง เพราะการใช้สิทธิต้องมีการยืนยันตัวตน

** ยังไม่มีข้อมูลเป็นทางการที่ชัดเจน ทางสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจนให้ทราบ **

สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้า ทำงานก่อน 15 ก.พ. 64 ซึ่งนายจ้างยังไม่ได้แจ้งข้อมูลผู้ประกันตน มายังประกันสังคม เมื่อนายจ้างแจ้งข้อมูลเสร็จ ก็สามารถดำเนินการลงทะเบียน

ซึ่งคงจะเป็นช่วงเดียวกันที่เปิดให้มีการทบทวนสิทธิ์คือ 15 – 28 มีนาคม 64 นี้

สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  จังหวัดสาขา