แนะ 2 กลุ่ม เข้าไปทบทวนสิทธิ ม.33เรารักกัน

2 กลุ่ม เข้าไปทบทวนสิทธิ ม.33เรารักกัน

2 กลุ่มเข้าทบทวนสิทธิเรารักกัน ประกอบด้วย

  • กลุ่มแรก – ผู้ที่เข้าไปในเว็บไซต์ แต่บางครั้งเกิดจากการคีย์บัตรประชาชน คีย์ผิด กรอกข้อมูลผิด 
  • กลุ่มที่สอง – กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องถือบัตรประชาชนไปที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ

วิธีการลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มีวิธีลงทะเบียน ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก – ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก (วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.) 

ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอตรวจสอบและขอรับสิทธิ

กลุ่มสอง – กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” ได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ ในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 

เตรียมหลักฐานและมีวิธีการติดต่อสำนักงานประกัรสังคม ดังนี้

  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
  • เดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศ
  • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • ติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง