ผู้ประกันตนม. 33 ไม่ถึง 6 เดือน ถูกเลิกจ้างเดือนช่วงเม.ย. รับ 15,000 บาท

28 ส.ค. 63 เป็นวันแรกที่สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเยียวยาสำหรับสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือ เพิ่งถูกเลิกจ้างในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา จำนวนราว 6 หมื่นราย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินโอนภายในวันนี้ ขณะที่ผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ จะได้รับเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินเยียวยาดังกล่าวจะมีจำนวน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. ต่อผู้ประกันตน 1 ราย รวมจ่ายในครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

 เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สปส. ระบุว่าจะส่ง SMS ยืนยันแจ้งผู่ประกันตนทราบในทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

เริ่มแรกให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม คลิก www.sso.go.th

เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรอกรหัสผ่าน 

คลิก ตรวจสอบคำจขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย หลังจากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันทุกเวลา สามารถโทรตรวจสอบสิทธิประกันสังคม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ หรือ FB  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/หรือ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง