เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 

เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

การลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ในปี 2565 คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปี 2565  เห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้

ได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ คือ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขเบื้องต้น หลักเกณฑ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่  ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์

  • ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาใช้พิจารณา
  • นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา
  • ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง