ขั้นตอนขอทบทวนสิทธิ์ และลงทะเบียนผู้ประกันตนไม่มีสมาร์ทโฟน

ขอทบทวนสิทธิ์และลงทะเบียนผู้ประกันตนไม่มีสมาร์ทโฟน

กระทรวงแรงงาน ชี้แจง ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. 

ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ยื่นขอทบทวนสิทธิ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ณ วันที่19 ม.ค. 2564 หรือ วันที่ 15 ก.พ. 2564 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน 

กลุ่ม 4 ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุลวันเดือนปีเกิด เป็นต้น 

จากนั้นวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิทธิจะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่5 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 และจะได้รับวงเงินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย.64 หรือ ณ วันที่กดยืนยันสิทธิ

กลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2664 เพื่อลงทะเบียนแทนตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จากนั้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้ประกันตนว่ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาทหรือไม่และจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิใน วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผ่าน 4 ทางด้วยกันประกอบด้วย

1.SMS หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

2.โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง

3.โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน 

จากนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เหมือนกับโครงการเราชนะในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.64 โดยจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ม33เรารักกัน

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เรารักกัน

สายด่วน 1506

การลงทะเบียนม33เรารักกัน และการเข้าใช้งานแอป เป๋าตัง

02-111-1122

เรื่องที่เกี่ยวข้อง