ครม.เคาะคนละครึ่ง เฟส 3 รับ 3,000 บ. เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ รอสรุปวันจ่าย

ครม.เคาะคนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ รวม 2 งวด 3,000 บาท รอสรุปวันจ่าย

ครม.เคาะคนละครึ่ง เฟส 3 รอสรุปวันจ่าย 2 งวด รวม 3,000 บาท จ่ายก.ค.ลงทะเบียนเพิ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2564 06.00 ถึง 22.00 น. 

1 มิ.ย. 64 / ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งเหส 3 กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” คือเป็นการสนับสนุนเงินเยียวยาแบบร่วมจ่าย คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน  ผ่าน App เป๋าตังค์รายละเอียดหลัก ๆ

  • มีผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิในรอบที่ 1 และ 2 ทั้งหมด 15 ล้านคน และลงทะเบียนใหม่ 16 ล้านคน 
  • เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com  กติกาเดิม โดยจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 06.00 ถึง 22.00 น. 
  • รวมสิทธิ 3,000 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่  คือ ก.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท และ ต.ค.-ธ.ค. 64 อีก 1,500 บาท
  • คนที่เคยเข้าร่วมแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่กดยินยอมตกลงรับเงื่อนไข 

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย 

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ “ธนาคารกรุงไทย” ตามขั้นตอน 

  • คุณสมบัติผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 

มาตรการคนละครึ่งแต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วใน “คนละครึ่งเฟส 3” นี้ ก็ใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกัน 
– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้ โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

สรุปครม.เคาะเยียวยา

📌 มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
จากผลกระทบของ โควิด-19 เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ 📈

  1. เติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
  2. เติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้เคยร่วมโครงการเราชนะ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
  3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รายละ 3,000 บาท (จ่าย 2 งวด)
  4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐสนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง