วันสุดท้าย คนละครึ่ง เฟส 3 หมดเขตวันนี้ 31 ธ.ค.

วันสุดท้าย! #คนละครึ่ง เฟส 3 หมดเขตวันนี้ 31 ธ.ค.

กระทรวงการคลัง แจ้งโครงการคนละครึ่ง เฟส3 จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 23.00 น. วันนี้ใช้ได้ 150 บาท รวมคนละครึ่งรัฐ 150 บาท เป็น 300 บาท ยอดเงินของรัฐที่ใช้ไม่หมด กลับสู่ระบบ

หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

ซึ่งโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะเริ่มอีกครั้ง 1 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 ตามมติครม.วันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ขณะนี้ มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย โดยข้อมูล ณ 23 ธ.ค.64 มียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 2.13 แสนล้านบาท

ส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ณ 24 ธ.ค.64 สะสมประมาณ 3.41 พันล้านบาท