ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง เปิดให้ลงทะเบียน รอบเพิ่มได้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง ที่ได้รับ sms ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดลงทะเบียนใหม่ว่า

ผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เพราะระหว่างการลงทะเบียนอาจมีการพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ เช่น การพิมพ์ชื่อนามสกุลผิด กรอกตัวเลขบัตรประชาชน หรือรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจใส่วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน

ผู้ลงทะเบียนที่พิมพ์ข้อมูลไม่ตรงและได้รับ smsดังกล่าวจะ ยังไม่เสียสิทธิ์ และมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่ หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม

รอลงทะเบียนซ่อมรอบใหม่

ระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ที่ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง