ครม. อนุมัติ ของขวัญปีใหม่ คนละครึ่ง เฟส 4

ครม. อนุมัติ ของขวัญปีใหม่ คนละครึ่ง เฟส 4 คาดเริ่ม มีนาคม 2565-เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

คนละครึ่ง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติของขวัญปีใหม่ 2565 ชุดใหญ่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นชอบ “โครงการคนละครึ่งเฟส 4″ คาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการใน เดือนมีนาคม 2565-เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รักษากำลังซื้อและทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ.

ตามโจทย์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปทำแผนงานมาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนลดรายจ่ายประชาชน