ครม.อนุมัติ เพิ่มเงินเฟส 1 อีก 500 บาท เพิ่มลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่ 5 ล้านสิทธิ์ DTAC ชดเชยลูกค้า

ผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับ sms OTP ลงทะเบียนคนละครึ่ง ผ่านเครือข่าย DTAC เตรียมรับ sms ชดเชยการพลาดสิทธิ์ คนละครึ่ง

จากกรณีประชาชนส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 ไม่ได้ เนื่องจากระบบเครือข่ายของดีแทคล่ม ซึ่งต่อมา ดีแทค ได้ส่งหนังสือชี้แจง โดยระบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (16 ธ.ค.) ระบบบางส่วนของดีแทค ซึ่งรวมถึงระบบ 1678 call center, dtac application, การรับข้อความรหัส OTP การชำระเงิน เติมเงินขัดข้อง ทำให้ลูกค้าของดีแทคไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ 

This image has an empty alt attribute; its file name is otp.jpg

ล่าสุด ดีแทค ได้ทำหนังสือชี้แจงอีกครั้งว่า เข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,500 บาท ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งในระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน อาทิ โบนัสเติมเงิน โทรฟรี เน็ตฟรี และส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ

โดยดีแทคจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการดีแทคที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางข้อความ SMS โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อได้รับ SMS จากดีแทคแล้ว สามารถติดต่อรับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชย ตามรายละเอียดที่ระบุใน SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคมนี้.

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินคนละครึ่ง เฟส 1 อีก 500 บาท, เพิ่มคนละครึ่ง เฟส 2 อีก 5 ล้านสิทธิ์ ละ 3,500 บาท ลงทะเบียน 16 ธ.ค.นี้

“คนละครึ่ง” เฟส 2 เริ่ม 1 มกราคม-31 มีนาคม 64 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/สิทธิ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ“คนละครึ่ง” เฟซ 2 เริ่ม 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ยังคงเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 15 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการคนละครึ่งจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน และผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านคน รวมถึงผู้ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ จำหน่ายสินค้าประเภท อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการต่าง ๆ ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ( 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) วงเงินรวม 22,500 ล้านบาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้
1) ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวน 15 ล้านคน ประกอบด้วย ผลการลงทะเบียนเดิมจะได้สิทธิ์สนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป จากภาครัฐเพิ่มเติม 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
2) ผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com และยืนยันตัวตนผ่านระบบ g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะได้สิทธิ์ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
เงื่อนไขของโครงการฯ
(1) ประชาชน ที่ได้รับสิทธิและไม่เริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS จะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิที่ถูกตัดอาจนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ และประชาชนที่ได้ใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์สิทธิ์ ตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้
(2) ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง