เช็คด่วนเงินคนละครึ่งเฟส1 และเฟส2 เข้าแล้ว

เงินคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส2 เข้าแล้ว

เงินคนละครึ่งเฟส 1 จำนวน 500 บาท และเงินคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 3,500 บาท เข้าแล้วรีบใช้ภายในวันที่ 14 ม.ค 2564 ก่อนถูกตัดสิทธิ์

เงินคนละครึ่ง เฟส2 จำนวน 3,500 บาท

บางคนลงทะเบียน ส่ง otp แล้ว แต่ไม่ได้รับ sms ยืนยันสิทธิ์ หากมีหน้านี้เข้ามาใน App ถือว่าลงทะเบียนผ่านนะ ยินดีด้วย

คนละครึ่งเฟส 2 ใช้ก่อนวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 23.00 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์

เงินคนละครึ่ง เฟส 1 จำนวน 500 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง