รีบใช้ .. โค้งสุดท้าย คนละครึ่ง เฟส 3 ครึ่งเดือนสุดท้าย ก่อนสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้

โค้งสุดท้าย คนละครึ่ง เฟส 3 ครึ่งเดือนสุดท้าย สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 , 150 X 14 = 2,100 บาท ใครเหลือมีแนวโน้มตัดเข้าคลัง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 เข้าสู่โค้งครึ่งเดือนสุดท้าย นับเวลา 17-31 ระยะเวลา 14 วัน จ่ายคนละครึ่งวันละ 150 บาท = 150 X 14 = 2,100 บาท (รวมกับยอดรัฐสนับสนุน 2,100 รวม 4,200 บาท แต่ใช้ได้วันละ 300 วัน 16 วันเท่านั้น)

เพราะฉะนั้น ใครเหลือเงินในโครงการเกิน 2,400 บาท เมื่อครบกำหนดสิ้นอายุโครงการ จะตัดจำนวนยอดสิทธิส่วนที่เหลือของรัฐกลับเข้าระบบ ซึ่งรอลุ้น ว่าสะสมต่อได้หรือไม่ แต่แนวโน้ม เก็บคืนกลับคลัง (เงินส่วนของเรา ก็ยังคงเหลือใน APP ปกตินะ ไม่ต้องกลัว รับรองเงินเราไม่หายไปไหน)

รอผลครม.วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 64

จากนั้นมาเริ่มโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ใหม่ – หากรัฐบาลใจดี มอบให้เป็นของขวัญประชาชน … รอมติครม.อาทิตย์หน้าละ

ดังนั้น ผู้ที่มียอดสิทธิคนละครึ่งเหลืออยู่ในระบบกระเป๋าตังคนละครึ่ง ให้รีบเติมเงินเข้ากระเป๋า และใช้สิทธิได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น

ส่วนก.คลังจะเพิ่มโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ให้ใหม่เป็นของขวัญกับประชาชนหรือ ต้องรอวันที่ 21 ธ.ค. 64

การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

ซึ่งสามารถใช้ผ่านร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สแกนที่ร้านค้า การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

พร้อมทั้งขยายให้ซื้อขายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)  การซื้อขายอาหารและ/เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุลคลเดียวกัน

ใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน – รีบใช้ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 64 นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง