เพิ่มวงเงิน 4 โครงการรัฐ จ่ายคนละครึ่ง เฟส 3 อีก 1,500 บาท

เพิ่มวงเงิน 4 โครงการรัฐ

มติ ครม.วันที่ 19 ต.ค. เห็นชอบเพิ่มวงเงิน 4 โครงการรัฐ ดังนี้
.
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

เพิ่ม 300 บาท 2 เดือน พ.ย.- ธ.ค.64 (เดิมได้เพิ่มอยู่แล้ว 200 บาท/เดือน รวมเป็น 500 บาท/เดือน) จำนวน 13.5 ล้านคน

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เพิ่ม 300 บาท 2 เดือน พ.ย.- ธ.ค.64 (เดิมได้เพิ่มอยู่แล้ว 200 บาท/เดือน รวมเป็น 500 บาท/เดือน) จำนวน 2.3 ล้านคน

คนละครึ่ง เฟส 3

เพิ่มวงเงิน 1,500 บาท ใช้จ่าย พ.ย.-ธ.ค.64 จำนวน 28 ล้านคน

ยิ่งใช้ยิ่งได้

รับ e-voucher สูงสุด 10,000 บาท (เดิม 7,000 บาท) พ.ย. – ธ.ค. 2564 จำนวน 1 ล้านสิทธิ

คนละครึ่ง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ยิ่งใช้ยิ่งได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง