ความจริง? เหตุผลการชะลอ “หมอพร้อม”

เคลียร์ชัด! ชะลอหมอพร้อม ไม่ได้ยกเลิก

ช่วงนี้กระแสข่าว “รัฐบาลยกเลิก” “นายกฯ สั่งเบรก” แอปพลิเคชันหมอพร้อม ที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแรงเหลือเกิน

28 พ.ค / ล่าสุดคุณหมอทวีศิลป์ โฆษก ศบค. ออกมาประกาศชัดเจน
ใช้แต่คำว่า “ชะลอ”
เพื่อให้รองรับแอปใหม่ที่จะเข้ามาเสริมเติมช่วยเรื่องลงทะเบียน
ไม่มีคำว่า “ยกเลิก”
.
แอปหมอพร้อมและระบบสนับสนุนเบื้องหลังอื่น ๆ ทำหน้าที่ 3 อย่าง

 1. ก่อนฉีด : ลงทะเบียนจองวันฉีด
 2. ระหว่างฉีด : ติดตามอาการข้างเคียง แจ้งนัดครั้งต่อไป
 3. หลังฉีด : ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

  เดิมภาครัฐจะกระจายวัคซีนไปตามจำนวนการลงทะเบียนของประชาชนแต่ละจังหวัด แต่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเปลี่ยน ไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศเหมือนก่อนหน้านี้ แน่นอน! คนที่กำหนดนโยบายหรือวางแผนรับมือกับเชื้อโรคก็จำเป็นต้องปรับแผน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

  โฆษกรัฐบาล คุณอนุชา ชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการของ ศบค. ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูว่าจะปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่ได้หรือไม่ เพราะเดิมการจัดสรรวัคซีนจะเป็นไปตามโควตาการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัด แต่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละจังหวัดนั้นไม่เท่ากัน

  ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. และสาธารณสุข มีความเห็นว่า ควรปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาด เพราะบางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมาก ขณะที่บางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนน้อย

  ดังนั้น จึงให้ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไปก่อน เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนตามสถานการณ์

  แต่คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้ว ยังคงได้สิทธิเช่นเดิม ไม่มียกเลิกนัดที่กำหนดไว้
  .
  ส่วนที่เพิ่มเติมคือ จะมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริมเรื่องลงทะเบียน เช่น จังหวัดภูเก็ต นนทบุรี หรือกทม. เขาก็มีแอปฯ หรือช่องทางของจังหวัดมาสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คุณหมอทวีศิลป์ยืนยัน

👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ไขความจริง! สั่งเบรกหมอพร้อม หรือปรับให้เหมาะสม

โฆษกรัฐบาลเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่อง นายกรัฐมนตรีสั่งเบรกการลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” นั้น

ขอชี้แจงว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ได้แจ้งให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยให้พิจารณาการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมที่มีการจัดสรรวัคซีนตามโควต้าการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณาในเรื่องของการกระจายวัคซีนด้วย เช่น การใช้เกณฑ์การติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับแผนการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง ๆ
.
ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนการลงทะเบียน

เนื่องจากบางจังหวัดนั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สูง มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมาก ในขณะที่บางจังหวัดมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สูง มีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนจำนวนน้อย
.
ดังนั้น จึงให้ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไปก่อน เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน

ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว รับวัคซีนตามกำหนดเดิมทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” และได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว ยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง