ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2 1 ล้านสิทธิ 20 ม.ค. 64 (1)

สิทธิ์คนละครึ่งเต็ม ภายใน 9 นาที

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2 1.34 ล้านสิทธิ์ วันไหน 20 ม.ค. 64 (1)

เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 1.34 ล้านสิทธิ์ หากได้สิทธิ์คงละครึ่ง รัฐสนับสนุนเงินจ่ายในโครงการคนละครึ่ง 3,500 บาท เริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 25 ม.ค.ทันที

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตก ทาง www.คนละครึ่ง.com เหมือนเดิม

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

  • จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ลงทะเบียนได้ sms แล้ว ต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตก ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

>> ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com <<

1. กรอกข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง
2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิเงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทใช้ได้ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 2 และการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส2 ได้เงินให้คนละ 3,500 บาท

วิธีการติดตั้ง app คนละครึ่ง และลงทะเบียนคนละครึ่ง

วิธียืนยันตัวตน คนละครึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง