คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ 2.30 แสนสิทธิ คนเดิมกดยืนยันสิทธิ 19 ส.ค. 65

แอปเป๋าตังอาจช้า ยืนยัน / ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 เข้าไม่ได้ ผู้ใช้มาก

ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง [HCA998]

จำนวนสิทธิทั้งหมด 26,500,000 สิทธิ (26.27 ล้านสิทธิเก่า +2.30 แสนสิทธิใหม่) ระยะเวลาใช้จ่ายโครงการ 1 ก.ย. 2565 – 31 ต.ค. 2565

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2565 จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2565 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯ ระยะที่ 5 กำหนดสามารถลงทะเบียน

เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ทันที

กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

1. กรณีประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ทันที ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แต่หากมีสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้งได้

2. กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือหากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้อีกช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. ส่วนท่านที่ได้รับการยืนยันสิทธิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แต่หากมีสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 คงเหลือและกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก

แบบสรุปคนละครึ่งเฟส 5

ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปเช่นกัน และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนรับสิทธิ ทำได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยต้องกดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่ายในคนละครึ่งเฟส 5

สำหรับผู้ใช้ใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4)

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 – 22.00 น.
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิ

ประเภทสินค้าและบริการ

(1) สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรก านัล
(gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้ารูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการช าระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า (prepaid)
(2) บริการ ได้แก่
(2.1) บริการนวด สปา ท าผม และท าเล็บ
(2.2) บริการประเภทรถโดยสารสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคล ได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
(TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจ าทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ)
(2.3) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(2.4) บริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และเรือโดยสาร
สาธารณะ (ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะ)
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง บัตรก านัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการช าระค่าสินค้า
หรือบริการล่วงหน้า (prepaid)
อนึ่ง การก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง