สาเหตุ! ได้รับ sms คนละครึ่งลงทะเบียนไม่สำเร็จสิทธิ์เต็ม

รู้สาเหตุแล้ว คนละครึ่ง “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการฯ เต็มแล้ว”

กรณีผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

และวันที่ 22 มกราคม ระบบคนละครึ่ง ส่งข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการฯ เต็มแล้ว” ทั้งที่การลงทะเบียนสำเร็จ

สิทธิ์สุดท้ายของโครงการคนละครึ่งที่เหลืออยู่ กดลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกันกว่า 2 แสนคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สาเหตุที่ประชาชนได้รับข้อความดังกล่าว เนื่องมาจาก สิทธิ์สุดท้ายของโครงการคนละครึ่งที่เหลืออยู่ มีประชาชนกดลงทะเบียนสำเร็จเข้ามาพร้อมกันกว่า 2 แสนคน เมื่อเรียงลำดับผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือจึงถูกตัดสิทธิ

มีประชาชนกดลงทะเบียนสำเร็จเข้ามาพร้อมกันกว่า 2 แสนคน เมื่อเรียงลำดับผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือจึงถูกตัดสิทธิ

เตือนใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 25/01/2021

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน ระบุว่า “ท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 25/01/2021 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง” 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9