ปัญหา App ถุงเงิน รายการยอดขาย ไม่เข้าถุงเงิน หรือ ส่งกลับมาช้า

7 ม.ค. ยอดเงินสแกนจ่ายลูกค้า ไม่เข้า ถุงเงิน หรือ ส่งมาช้า

วันนี้ 7 ม.ค. ยอดเงินสแกนจ่ายลูกค้า ไม่เข้า ถุงเงิน พ่อค้าแม่ค้าจะลังเลว่าควรให้สินค้าของแก่ลูกค้าหรือไม่ แต่ลูกค้าใน pin ส่งเงินผ่านแล้ว

ล่าสุด ธนาคารแจ้งอยู่ระหว่างการแก้ไข แนะจดบันทึกและรอระบบโอนเงินตามรอบ

ขายได้เท่าไหร่ ถ่ายข้อมูลสลิปของลูกค้าและจดไว้

ซึ่งทางแก้ร้านค้าต้องถ่ายสำเนาข้อมูลตัดเงินลูกค้าไว้ ซึ่งบางร้านมาช้า บางร้านไม่มา ก็กลัวว่าขายของไม่ได้เงิน จึงไม่มั่นใจ ว่าจะขายผ่าน App เป็าตังดีหรือไม่

ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้น ตอนเริ่มโครงการ คนละครึ่ง และสามารถแก้ไขได้ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ธนาคารให้รอเงินโอนตามรอบได้เลย หากไม่ตรงก็สามารถแจ้งธนาคารตรวจสอบได้

ร้านค้าอาจปิดไม่รับจ่ายคนละครึ่ง

แต่ทั้งนี้ ร้านค้าจำนวนมากเริ่มรู้สึกกังวัลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ หากเป็นแบบนี้ ร้านไม่รู้ว่า เงินลูกค้าเข้ามาจริงหรือเปล่า ก็จะปิดไม่รับคนละครึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง