สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ เปิดให้บริการบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป

สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ เปิดให้บริการบางแห่ง ในช่วง #โควิด19 ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป

ติดต่อ #กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ต้องจองคิวออนไลน์ก่อนมารับบริการ!

-หนังสือเดินทาง จองคิวที่ www.qpassport.in.th

-การรับรองเอกสาร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2VVu2LX

ประกาศกรมการกงสุล : การให้บริการของกรมการกงสุล

ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยที่จะให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับนัดหมาย ดังนี้

หนังสือเดินทาง

 • บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
 1. ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  https://bit.ly/36KkkOQ
  พร้อมระบุเหตุผล/ ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ อาทิ กำหนดการเดินทาง ใบยืนยันนัดหมาย
 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
 3. “ขอยกเลิก” การจองคิวออนไลน์สำหรับนัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่าน www.qpassport.in.th
 4. สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร. 080-913-2278 และ 093-010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรืออีเมล passportbookingthailand@gmail.com

การรับรองเอกสาร

 • บุคคลที่มีความจำเป็นต้องรับรองเอกสาร
 1. ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  https://bit.ly/2VVu2LX
  พร้อมระบุเหตุผล/ ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ อาทิ กำหนดการเดินทาง ใบยืนยันนัดหมาย
 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
 3. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร สายด่วน โทร. 0-2575-1055 และ 0-2575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันและเวลาทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในต่างจังหวัด และเอกสารที่จังหวัดนั้นๆ กำหนด ก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกของท่าน
  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
  (สถานะ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

ที่มา FACEBOOK กรมการกงศุล

e-Visa ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ บริการใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ

บริการใหม่ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ช่วยให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ยุ่งยากอีกต่อไปด้วยระบบ e-Visa ที่สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว ๒๑ แห่งใน ๙ ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

The Department of Consular Affairs introduces a new option of applying for Thai visas online, which will facilitate travellers to Thailand.Khun Christopher Wright will explain to you this new service, which will be easy to use and available in 21 places in 9 countries.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง