ไทย ฟื้นตัวจาก COVID-19 อันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 เอเซีย จาก 184 ประเทศ

สุดยอดประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดเป็นอันดับ2ของโลก จาก 184 ประเทศทั่วโลก

วันที่ 11 มิถุนายน องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ซึ่งได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศได้รับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด
โดยคะแนน 70% คิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

1.กรณีที่ได้รับการยืนยันต่อประชากร โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศในการคำนวนค่าคะแนน
2.สัดส่วนการเสียชีวิตตามสัดส่วนเนื่องจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆของแต่ละประเทศและพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19 นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นจำ
ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ GHS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดย GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยได้อยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศ ออสเตรเลีย โดยประเทศ 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้

1.ออสเตรเลีย
2.ไทย
3.เดนมาร์ก
4.ฮ่องกง
5.ไต้หวัน
6.นิวซีแลนด์
7.เกาหลีใต้
8.ลิโทเนีย
9.ไอซ์แลนด์
10.สโลวาเนีย
11.ลัตเวีย
12.สวิซเซอร์แลด์
13.เวียดนาม
14.มาเลเซีย
15.นอร์เวย์
16.สโลวาเกีย
17.เยอรมัน
18.ออสเตรีย
19.ลักต์แซมเบิก
20.ฟินแลนด์

จะเห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่
ไทย,ฮ่องกง,ไต้หวัน,เกาหลีใต้,เวียดนาม และ มาเลเซีย

โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR2f9-Nj-0oZp5ZvuDdiFXe1nmO-bOlhVju-Ilj66innaR4ShwREc9GJ_IU

Advertisements

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9