มติครม.ให้4 และ7 ก.ย.หยุดชดเชยสงกรานต์

มติครม.ให้ 4 และ 7 ก.ย. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ รวมหยุดยาวติด 4 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์ จำนวน 2 วัน วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ทำให้มีวันหยุดติดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563

โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมไปถึงในเดือนกันยายนไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเห็นเหมาะสมให้หยุดยาวในช่วงเวลาดังกล่าวและช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีความคึกคักดีทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

โดยนายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้หาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดามากขึ้น

ปรับหลักเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

กระทรวงการคลัง กำลังปรับหลักเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่ แต่ยังไม่ได้มีการเสนอเข้ามาแต่อย่างไรเป็นเพียงการอนุมัติในหลักการเดิม

อนึ่ง ล่าสุดตัวเลขการจองที่พัก คงเหลือ 4,459,386 สิทธิ์ จากสิทธิ์ทั้งหมด 5,000,000 สิทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง