ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานคร เคลียร์พื้นที่ชุมนุม

19 ต.ค. 10:55 นายกนัฐมนตรี ย่ำ ยังไม่ขยายพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ถึงขั้นเคอร์ฟิว

ขอม็อบชุมนุมสงบไม่ทำลายทรัพย์สิน ประนีประนอม ห่วงสร้างสถานการณ์บานปลาย

ขออย่าเปรียบเทียบม็อบ กปปส.เพราะคนละสมัย คนละรัฐบาล หนุนเปิดสภาฯ วิสามัญถกทางออก เข้า ครม.พรุ่งนี้ ย้ำ รบ.มีหน้าที่ปกป้องสถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 13 พ.ย.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่

15 ตุลาคม 2563 04:00 นายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร #คณะราษฎร2563 #ม็อบ14ตุลา

  • พล.อ.ประวิตร ผู้กำกับหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
  • ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ

สรุปสาระสำคัญ

ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน
ห้ามบิดเบือนข่าว
ห้ามใช้ยานพาหนะและอาศัยในอาคารตามข้อกำหนดที่จะกำหนดเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 15 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ระบุว่า 

โดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง

กรณีนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้มีการยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที เพื่อให้มีการปฏิบัติตามฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความมาตรา 5 และ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 นายกนัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง