63 ประเทศ เข้าไทยไม่กักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

ประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทาง ที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดังนี้

 1. ออสเตรเลีย
 2. ออสเตรีย
 3. บาห์เรน
 4. เบลเยียม
 5. ภูฏาน
 6. บรูไนดารุสซาลาม
 7. บัลแกเรีย
 8. กัมพูชา
 9. แคนาดา
 10. ชิลี
 11. จีน
 12. โครเอเชีย
 13. ไซปรัส
 14. สาธารณรัฐเช็ก
 15. เดนมาร์ก
 16. เอสโตเนีย
 17. ฟินแลนด์
 18. ฝรั่งเศส
 19. เยอรมนี
 20. กรีซ
 21. ฮังการี
 22. ไอซ์แลนด์
 23. อินเดีย
 24. อินโดนีเซีย
 25. ไอร์แลนด์
 26. อิสราเอล
 27. อิตาลี
 28. ญี่ปุ่น
 29. คูเวต
 30. ลาว
 31. ลัตเวีย
 32. ลิทัวเนีย
 33. ลักเซมเบิร์ก
 34. มาเลเซีย
 35. มัลดีฟส์
 36. มอลตา
 37. มองโกเลีย
 38. เมียนมา
 39. เนปาล
 40. เนเธอร์แลนด์
 41. นิวซีแลนด์
 42. นอร์เวย์
 43. โอมาน
 44. ฟิลิปปินส์
 45. โปแลนด์
 46. โปรตุเกส
 47. กาตาร์
 48. โรมาเนีย
 49. ซาอุดีอาระเบีย
 50. สิงคโปร์
 51. สาธารณรัฐสโลวัก
 52. สโลวีเนีย
 53. ศรีลังกา (เพิ่ม)
 54. สาธารณรัฐเกาหลี
 55. สเปน
 56. สวีเดน
 57. สวิตเซอร์แลนด์
 58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 59. สหราชอาณาจักร
 60. สหรัฐอเมริกา
 61. เวียดนาม
 62. ฮ่องกง
 63. ไต้หวัน

  ขอบคุณที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
  ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564


46 ประเทศ เข้าไทยไม่กักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

กระทรวงการต่างประเทศ ขอประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้

The Ministry of Foreign Affairs would like to announce the list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand and the guidelines for entering Thailand on 1 November 2021. Please see details in the documents below.

(1) ออสเตรเลีย
(2) ออสเตรีย
(3) บาห์เรน
(4) เบลเยียม
(5) ภูฏาน
(6) บรูไนดารุสชาลาม
(7) บัลแกเรีย
(8) กัมพูชา
(9) แคนาดา
(10) ชิลี
(11) จีน
(12) ไซปรัส
(13) สาธารณรัฐเช็ก
(14) เดนมาร์ก
(15) เอสโตเนีย
(16) ฟินแลนด์
(17) ฝรั่งเศส
(18) เยอรมนี
(19) กรีช
(20) ฮังการี
(21) ไอซ์แลนด์
(22) ไอร์แลนด์
(23) อิสราเอล
(24) อิตาลี
(25) ญี่ปุ่น
(26) ลัตเวีย
(27) ลิทัวเนีย
(28) มาเลเซีย
(29) มอลตา
(30) เนเธอร์แลนด์
(31) นิวซีแลนด์
(32) นอร์เวย์
(33) โปแลนด์
(34) โปรตุเกส
(35) กาตาร์
(36) ซาอุดีอาระเบีย
(37) สิงคโปร์
(38) สโลวีเนีย
(39) สาธารณรัฐเกาหลี
(40) สเปน
(41) สวีเดน
(42) สวิตเซอร์แลนด์
(43) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(44) สหราชอาณาจักร
(45) สหรัฐอเมริกา
(46) ฮ่องกง

ต้องพำนักอยู่ในประเทศที่กำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 21 วัน (ต่อเนื่อง) ก่อนทำการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

รายชื่อประเทศที่ที่จะเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งต้องปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนนี้
คาดไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน ในไตรมาสที่ 4/2564 และ ไตรมาสที่ 1/2565

เงื่อนไขหลักๆ ใน 6 ขั้นตอน เข้าประเทศไม่กักตัว

 1. นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศที่กำหนดทางอากาศ กรณีมาจากกลุ่มประเทศอื่น ให้พำนักในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย 21 วัน
 2. มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ กรณีเคยติดเชื้อ และได้รับวัคซีน 1 เข็มในช่วง 3 เดือนหลังติดเชื้อ (เป็นประเทศที่กระทรวงต่างประเทศตรวจสอบว่าใบรับรองการติดเชื้อแบบเป็นทางการ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ยกเว้นผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง
 3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่พบเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางกรณีตรวจพบการติดเชื้อ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และทำประกันสุขภาพ อย่างน้อย 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 4. มีใบจองที่พักโรงแรม อาจเป็นสถานกักกันที่ที่ทางราชการกำหนด (AQ, OQ, AHQ) หรือ โรงแรมที่เป็น SHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อ ในวันแรกที่มาถึง โดยรวมค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR
 5. เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) เดินทางโดยรถที่จัดไว้โดยมีการกำกับการเดินทาง เพื่อเข้าพักตามโรงแรมที่จองไว้ รพ.คู่ปฏิบัติการทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1 โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและต้อง อยู่ในโรงแรม จนได้รับผลการตรวจอย่างเป็นทางการ
 6. เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ ตามความต้องการ และจะพักในโรงแรมที่จองและจ่ายเงินไว้แล้วล่วงหน้า หรือกลับไปพักที่บ้าน(กรณีมีที่พำนักในไทย)ก็ได้ โดยโรงแรมจะแนะนำให้สังเกตอาการอย่างน้อย 7 วัน หากมีอาการ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลใกล้ที่พัก หรือ ตรวจ ATK ที่โรงแรม หากพบเชื้อรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
  สนามบินที่ปัจจุบันมีการบินระหว่างประเทศอยู่แล้ว ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (มีเที่ยวบิน Charter เท่านั้น) และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน Charter เท่านั้น) ส่วนสนามบินที่แจ้งความพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งจะยืนยันในวันที่ 27 ต.ค. นี้

รัฐบาลได้ออกมาตรการเดินทาง พร้อมทั้งเงื่อนไขการเดินทางการเข้าประเทศไทย  แบบไม่กักตัวโดยมีรายละเอียดโดยสรุป ได้ ดังนี้

1.การกักตัว 

ไม่มีการกักตัว (No Quarantine) แต่ยังจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ เป็นเวลา 1 คืน หรือจนกว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบจะออก

2.Vaccine (วัคซีน) 

ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามระเบียบการของ WHO หรือ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย

3.ที่พัก 

จำเป็นต้องทำการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ  และจ่ายเงินให้เรียบร้อย สำหรับห้องพัก 1 คืน เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 

4.ประกัน (Medical Insurance) 

ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแบบ ”ไม่กักตัว” จำเป็นต้องทำการซื้อประกันวงเงินคุ้มครองอย่างน้อยUSD50,000 (แต่คนไทยไม่ต้องซื้อประกันสำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย)

5.การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง 

ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ “ไม่กักตัว” ทุกคนจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6.การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ได้ทำการจองไว้

7.ค่าใช้จ่าย

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

ยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัด 31 ต.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดมาตรา 9 ฉบับ 36 นายกรัฐมนตรีลงนาม “ยกเลิกเคอร์ฟิว” กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี – ระยอง – สมุทรปราการ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว มีผล 5 ทุ่ม วันที่ 31 ตุลาคม 2564 พร้อมเผยโฉม 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว รับเปิดประเทศ

กระทรวงต่างประเทศ สรุปมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย
1 พ.ย. 64 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะมีระบบ Thailand Pass มาทดแทนระบบ COE ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะใช้ระบบ COE ไปก่อนครับ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยในเบื้องต้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/153641954675821/posts/6599106070129345/
https://www.facebook.com/153641954675821/posts/6596281913745094/

สรุปมาตรการเดินทางเข้าไทย 1 พ.ย. 64

1. ลงทะเบียน https://tp.consular.go.th/ รับ Thailand Pass QR Code แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
2. ผู้ที่มีหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE) แล้ว นำไปรับเงินคืน (refund) จากโรงแรมของท่าน
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่ผู้ปกครองรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ต้องกักตัว (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดพร้อมผู้ปกครองไม่น้อยกว่า 1 คืน)
4. ผู้เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวต้องพำนักในประเทศไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand


ประกาศจากเว็บไซต์ Thailand Pass ( https://tp.consular.go.th)

ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) จะเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass QR code ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง

1. เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้อง

Thailand Pass

 • ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม ต.8 และ ตม.6 และสําเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • หมายเหตุ: ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็น ลดการอัปโหลดเอกสาร บางรายการและใช้รหัสอ้างอิง/เงื่อนไขข้อมูล/ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผู้เดินทาง

Thailand Pass

 • กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพียง 1 ครั้ง
 • อาจเข้าไปแก้ไขข้อมูลเฉพาะกรณีที่ คร. ขอให้ผู้เดินทางยื่นเอกสารรับรองการได้รับ วัคซีนเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

3. ระยะเวลาการอนุมัติ

Thailand Pass

 • 1-3 วัน หลังจากการลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรค
 • กรณีเดินทางซ้ำ ผู้เดินทางอัพเดทข้อมูลบางส่วน ไม่ต้องเริ่มยื่นคําร้องใหม่ เนื่องจากระบบจะมีการเก็บข้อมูลผู้เดินทางไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้เดินทาง ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุด (ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เดินทาง)

4. ระบบการตรวจสอบเอกสาร

Thailand Pass

 • ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • การตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  (1) การตรวจโดยระบบอัตโนมัติสําหรับผู้ยื่นเอกสารวัคซีนที่มี QR code และ ประเทศที่ออกเอกสารได้ให้ Public Key สําหรับการตรวจสอบเอกสารแก่ทางการไทยแล้ว (สามารถอนุมัติได้เอกสารให้ผู้เดินทางได้ทันที)
  (2) การตรวจโดยกรมควบคุมโรคด้วยตาเปล่าตามเกณฑ์ที่ สธ. กําหนด
 • มีระบบการตรวจสอบการจองที่พัก SHA+ ผ่านระบบ SHABA และ AQ ผ่าน การยืนยันผู้เข้าพักจากโรงแรม AQ

5. ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง

Thailand Pass

 • ผู้เดินทางเตรียม Thailand Pass QR code และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่ เกิน 72 ซม. ก่อนออกเดินทางจากต้นทางมาแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ต้องเตรียมเอกสารอื่นและไม่ต้องกรอก ต.8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย)
 • ด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน ตรวจสอบ Thailand Pass QR code ของผู้เดินทางแต่ละคน และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและข้อมูลสุขภาพตามเอกสาร ต.8 ได้ทันทีหลังการสแกน QR code และส่งตัวผู้เดินทางไปยัง ตม. ซึ่งสามารถบันทึกการเข้าเมืองในรูปแบบเดียวกับ ตม.6 ได้ทันที

6. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Thailand Pass

 • กต. สธ. กก. ตม. กพท. มีการเชื่อมโยงกับ COSTE SHABA และระบบตรวจคนเข้าเมือง และมีการต่อยอดระบบให้ กพท. และสายการบินภายในประเทศสามารถตรวจสอบผู้ เดินทาง Sandbox ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้

สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) แล้วและจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้

1. เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้อง

Certificate of Entry (COE)

 • ข้อมูลส่วนบุคคล และสําเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้ ตามคําสั่ง ศบค. เช่น วีซ่า ใบอนุญาตทํางาน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 • ประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ในไทย
 • รายละเอียดการเดินทางเข้าไทยและบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักที่มีรูปแบบเฉพาะ
 • ใบจองตรวจโควิด (กรณีเข้า Sandbox)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผู้เดินทาง

Certificate of Entry (COE)

 • ต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จํานวน 2 ครั้ง เพื่อลงทะเบียนข้อมูล 1 ครั้ง และยืนยันการเดินทาง 1 ครั้ง
 • หากกรอกข้อมูลหรืออัปโหลดเอกสารไม่ถูกต้อง สอท./สกญ. จะ ปฏิเสธคําร้องของผู้เดินทางและผู้เดินทางต้องไปยังเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อมูล

3. ระยะเวลาการอนุมัติ

Certificate of Entry (COE)

 • ใช้เวลา 3-6 วันทําการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารทั้งหมดครบถ้วน ทั้งนี้ หากเอกสารของผู้เดินทางไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารก่อนซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการอนุมัติ เอกสารเพิ่มมากขึ้นอีก
 • กรณีเดินทาง ผู้เดินทางต้องขอ COF ใหม่ทุกครั้งที่เดินทางเข้า

4. ระบบการตรวจสอบเอกสาร

Certificate of Entry (COE)

 • สอท./สกญ. ตรวจสอบเอกสารด้วยตาเปล่าตามแนวทางที่ กต. กําหนด ก่อนอนุมัติลงทะเบียนและอนุมัติ COE ให้ผู้เดินทาง ทั้งนี้ หากผู้เดินทางยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ สอท./สกญ. จะปฏิเสธคําร้องให้ผู้เดินทาง แก้ไขข้อมูล
 • กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนในเบื้องต้นด้วยตาเปล่าตามแนวทางที่ สธ. กําหนด

5. ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง

Certificate of Entry (COE)

 • ผู้เดินทางเตรียมเอกสารประกอบการเข้าไทยทั้งหมด ได้แก่ COE, ผลการตรวจหาเชื้อโควิต-19, ประกันสุขภาพ, เอกสารการจองที่พัก, เอกสาร ต.8 เอกสาร ตม.6 เพื่อแสดงต่อด่าน ควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ด่านควบคุมโรคตรวจสอบ COE และดึงข้อมูลจากระบบ COE ผ่านเลขหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง และตรวจสอบเอกสาร ทั้งหมดอีกครั้ง เรียกเอกสาร ต.8 ประทับตราเอกสารผู้เดินทาง ก่อนให้ผู้เดินทางผ่านไปยื่นเอกสาร ตม.6 กับเจ้าหน้าที่ ตม.

6. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Certificate of Entry (COE)

 • กต. สธ. กก.
 • มีการเชื่อมโยงกับระบบ COSTE SHABA 

Easy steps to register on “THAILAND PASS”

Easy steps to register on “THAILAND PASS”and the infographic of 3 entry schemes into the Kingdom of Thailand after 1 November 2021;namely 1. Exemption from Quarantine with conditions (Test and Go)2. Sandbox Areas3. Alternative Quarantine – AQ

ประกาศ / Announcement
ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) จะเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass QR code ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) แล้วและจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยสามารถดาวน์โหลด COE ที่ระบุเงื่อนไขการเข้าประเทศตามข้อกำหนดใหม่ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th หรือ link ดาวน์โหลดเอกสารในอีเมลที่แจ้งผลการอนุมัติ COE ของท่าน

Thailand Pass will open for registration on 1 November 2021 at 09.00 hrs. We recommend you to register for Thailand’s new electronic entry document (Thailand Pass QR code) at least 7 days prior to your travel date. For travellers who have been granted COE (Certificate of Entry) and will arrive in Thailand from 1 November 2021 onwards, the COE remains valid for entering Thailand. Travellers can update the approved COE with the revised terms and condition of stay complying with new entry regulations by downloading the new COE at the registration website (coethailand.mfa.go.th) or the link from your COE approval notification email.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง