Air asia เช็คเส้นทางบินในประเทศ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563นี้

ล่าสุด 12 มิ.ย. 2563

มาตรวจสอบตารางเส้นทางการบินในประเทศที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 สามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับข้อมูลมาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบินแอร์เอเชียรายคลิก! https://air.asia/waQng

หมายเหตุ : ตารางการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ที่ www.airasia.com
*เชียงราย เที่ยวบินที่ 3 เริ่มให้บริการ 19 มิ.ย. 2563
** นครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ 4 และกระบี่ เที่ยวบินที่ 2 เริ่มให้บริการ 20 มิ.ย. 2563
ข้อมูลอัพเดตวันที่ 12 มิ.ย. 2563

แพ็กเกจ ???? FLY & STAY

จองตอนนี้ บินเดือนหน้าถึงปลายปี คลิก! https://air.asia/Kue9M
การันตีราคาดีสุด! ด้วยแพ็กเกจ ???? FLY & STAY
เที่ยวบินไป-กลับ + ที่พัก 3 วัน 2 คืน ✈️?
บินตรงสู่เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย อุบลราชธานี และอื่นๆ อีกมากมาย
จองเลย 19 มิ.ย. 2563 – 21 มิ.ย. 2563
เดินทาง 15 ก.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563
ค้นหาเส้นทางที่ใช่ได้เลยที่ airasia.com คลิก ????!

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*ราคาที่แสดงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เป็นราคาต่อท่านสำหรับการเข้าพักแบบคู่ รวมราคาบัตรโดยสารไป-กลับ และการเข้าพัก 3 วัน 2 คืน อาจแตกต่างกันตามวันที่และจำนวนห้องพักที่ว่าง เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติม อาทิ การจำกัดจำนวนวันที่พัก ช่วงที่มีอัตราการเข้าพักสูง ประเภทห้องพักที่พร้อมให้บริการ และการชำระเงินล่วงหน้า

เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในการเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ด้วยสุขอนามัยที่ดีร่วมกัน

EDM.png

เมื่อแอร์เอเชียพร้อมกลับมาให้บริการพาทุกท่านเดินทางอีกครั้ง แอร์เอเชียให้คำมั่นว่าเราจะให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของเรา 

แอร์เอเชียยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละประเทศ สำนักงานการบินพลเรือน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข  รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ เราขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่าน ในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น  

 • ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดด้านการเดินทางสำหรับการเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางภายในประเทศ ก่อนที่จะสำรองที่นั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดด้านการเดินทางได้ ที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆ ก่อนการเดินทาง   
 • ผู้โดยสารของแอร์เอเชียทุกท่านจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทั้งก่อนการขึ้นเครื่องบินและระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน รวมถึงระหว่างขั้นตอนการเช็คอินและการรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยสายการบินอาจปฏิเสธการเดินทางของท่านได้ 
 • สายการบินอนุญาตให้นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ มีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) X 30 ซม. (กว้าง) X 10 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เพื่อเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการตรวจเช็คที่เพิ่มเติมขึ้น 

นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแอร์เอเชียได้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด ทั้งการให้บริการภาคพื้นและการให้บริการบนเครื่องบิน โดยมีมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้ 

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน 

 • เครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นไปตามข้อปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องบินของแอร์บัส โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 • การจอดเครื่องบินในช่วงเวลากลางคืน เครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดตามขั้นตอนปฏิบัติเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องบิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบิน 

 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สายการบินร่วมกับท่าอากาศยานกำหนดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเคร่งครัด
 • ลูกเรือ จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกๆ ครั้ง ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่ 
 • การรักษาระยะห่างทางสังคม จะมีการกำหนดจุดการยืนในการต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และตู้คีออส
 • สายการบินจะเตรียมเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มเติมแยกจุดไว้ เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม 
 • แอลกอฮอล์ล้างมือ จะถูกจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ สำหรับผู้โดยสารและพนักงาน 
 • การฆ่าเชื้อในห้องโดยสาร ห้องโดยสารจะถูกฆ่าเชื้อด้วยการพ่นสเปรย์ก่อนเดินทางทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
 • การให้ข้อมูลก่อนทำการบิน ทีมลูกเรือในแต่ละเที่ยวบินจะได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดตที่สุด
 • สายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการติดต่อสื่อสารทางกายภาพในขั้นตอนการเช็คอิน

ระหว่างเดินทางบินเครื่องบิน 

 • เครื่องบินทุกลำของสายการบินแอร์เอเชียได้ถูกติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA ที่เป็นระดับมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกรองอนุภาคในอากาศเช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99% 
 • ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ 
 • การเว้นระยะห่างผู้โดยสารบนเครื่อง โดยสายการบินจะจำหน่ายเเละควบคุมปริมาณที่นั่งในการเดินทางที่เหมาะสมในทุกเที่ยวบิน 
 • ความปลอดภัยด้านอาหาร 
 • งดจำหน่าย รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารเเละเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 • ลูกเรือของเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้นได้ รวมถึงการคัดแยกผู้โดยสาร ในกรณีที่มีผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการบิน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเมืองปลายทาง 

เดินทางถึงที่หมายปลายทาง 

 • กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งจะถูกแจกให้ผู้โดยสารก่อน หรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว 
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ณ ท่าอากาศยาน 
 • ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่อง จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่อยู่เฉพาะในพื้นที่สนามบินกำหนดเท่านั้น 
 • ขั้นตอนการกักกันโรค ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ 

ผู้โดยสารควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

เราขอแนะนำว่าให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการในการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินจนถึงการรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สายการบินสามารถที่จะปฏิเสธการเดินทางของท่านได้ 

ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับแอร์เอเชียมาโดยตลอด และหวังว่าเราจะได้ต้อนรับท่านในการเดินทางอีกครั้งเร็วๆ นี้

กัปตันหลิง เหลียง เทียน 

หัวหน้าแผนกความปลอดภัย

แอร์เอเชีย 

 หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบิน

แอร์เอเชียขยายระยะเวลาการเก็บวงเงินเครดิตอัตโนมัติ ดำเนินการจองใหม่ได้ภายใน 2 ปี สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางถึง 31 กรกฎาคม 2563

[Updated as of 20 May 2020 at 1100hrs GMT+8]

กรุงเทพฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – แอร์เอเชียขยายระยะเวลาการเก็บวงเงินเครดิต โดยสามารถนำไปจองตั๋วได้ใหม่ภายใน 2 ปี โดยระบบจะขยายระยะเวลาให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่ได้รับวงเงินเครดิตไปแล้ว รวมถึงยังคงเสนอให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางวันที่ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถรับข้อเสนอทางเลือกได้ทันที ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้ง: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางด้วยตัวเองโดยสายการบินฯ ยังคงให้บริการเที่ยวบินนั้นอยู่  จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม

 • การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 730 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ตามตารางบินที่มีให้บริการ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านผ่านทาง AVA ใน support.airasia.com or airasia.comได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากโดควิด-19 โดยได้รับวงเงินเครดิตไปก่อนหน้านี้แล้วและยังไม่ได้ใช้จองเที่ยวบินใหม่ วงเงินของท่านจะถูกขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีกครั้ง 

สำหรับการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าว ต้องเป็นผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียโดยตรง (airasia.com) เท่านั้น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

ขณะนี้มีผู้ติดต่อเพื่อรับข้อเสนอผ่านทาง AVA เป็นจำนวนมาก และทีมงานกำลังดำเนินการให้บริการอย่างสุดความสามารถ โดยจะดำเนินการให้กับคำร้องที่มีวันเดินทางใกล้ถึงกำหนดที่สุดเป็นลำดับแรก

แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานการบินพลเรือน หน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นและองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด

ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมผ่าน Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟซบุ๊ก (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้เองผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” บน airasia.com

Advertisements

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9