ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา 

ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16  สาขา 

.ครม.เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 16  สาขา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้ 

กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา 

1.ช่างติดตั้งยิปซั่ม 450 – 595 บาท/วัน 

2.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน

3.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น  450- 650 บาท/วัน

4.ช่างสีอาคาร 465 -600 บาท/วัน 

5.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 475 – 575 บาท/วัน 

.

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา 

1.ช่างเครื่องประดับ 450-650 บาท/วัน 

2.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430- 550 บาท/วัน 

3.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน 

4.ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน 

.

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา 

1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-475 บาท/วัน 

2.ผู้ประกอบขนมอบ 400 – 505 บาท/วัน

3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440 – 565 บาท/วัน 

4.พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน 

5.ช่างแต่งผมสตรี 440 – 650 บาท/วัน

6.ช่างแต่งผมบุรุษ 430 – 630 บาท/วัน

7.การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน 

.

หมายเหตุ : อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#กระทรวงแรงงาน #มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง