เช็คผลจัดสรรหุ้น OR สำหรับนักลงทุนรายย่อยได้แล้ว

ประกาศผลจัดสรรหุ้น OR สำหรับนักลงทุนรายย่อย

ผลการจัดสรรหุ้น OR
 • ตรวจสอบ จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรและจะจำนวนเงินที่จะได้รับเงินคืนที่ wwwa2.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/OR/viewrandom.jsp
 • จำนวนหุ้นที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนหุ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
 • หากจองซื้อมากกว่า 1 ใบจอง และ / หรือจองซื้อกับหลายธนาคาร ระบบจะทำการจัดสรรหุ้นโดยรวมยอดการจองซื้อทั้งหมดภายใต้เลขบัตรประชาชนเดียวกัน และเมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว จะกระจายจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการจองซื้อผ่านแต่ละธนาคารและ/หรือแต่ละใบจอง

กลางเดือนกุมภาพันธ์*

: รอรับหุ้น

 • จะได้รับหุ้นตามวิธีที่ระบุตอนจองซื้อ ไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลกับ KBank ได้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องรอให้ได้รับหุ้นก่อน แล้วแจ้งโบรคเกอร์ที่ท่านมีพอร์ตอยู่ให้ดำเนินการให้ (เช่น เปลี่ยนจากใบหุ้นเป็นเข้าพอร์ตตัวเอง หรือโอนจากพอร์ต 600 เข้าพอร์ตตัวเอง)
 • หากรับเป็นใบหุ้น ใบหุ้นจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุตอนจองซื้อ หากไม่ได้รับหรือมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) โทร 02-0099999
 • หากฝากเข้าพอร์ต 600 (บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์) TSD จะนำหุ้นเข้าพอร์ตให้ หากไม่ได้รับหรือมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) โทร 02-0099999
 • หากให้นำเข้าพอร์ตหุ้นในชื่อของตนเอง โบรคเกอร์จะนำหุ้นเข้าพอร์ตให้ หากไม่ได้รับหรือมีข้อสงสัย ติดต่อโบรคเกอร์ที่ท่านเลือกให้เข้าพอร์ต

: เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • สามารถซื้อขายได้ผ่านโบรคเกอร์ในวัน First Day Trade (วันเริ่มซื้อขาย) เป็นต้นไป กำหนดวันที่แน่นอนติดตามได้ที่ https://www.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_set.html
 • ขั้นตอนการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม รวมถึงคำแนะนำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรคเกอร์) ของท่าน หรือติดต่อ หลักทรัพย์กสิกรไทย โทร 02-7960000 (ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรให้กับธนาคารกสิกรไทย และไม่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านธนาคารกสิกรไทยได้)

หมายเหตุ: โดยปกติ การรับหุ้น จะเกิดขึ้นก่อนการเข้าซื้อ ขาย วันแรก แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์ หรือโบรคเกอร์ที่ลูกค้าเปิดพอร์ทด้วยอยู่

ภายใน 17 หรือ 22 กุมภาพันธ์ : รับเงินคืน

 • รับเงินเข้าบัญชี : ภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564
 • รับเป็นเช็ค : ส่งออกภายในวันที่ 22 ก.พ. 2564
 • ธนาคารกสิกรไทยจะส่ง SMS แจ้ง เมื่อทำการคืนเงินให้เรียบร้อยแล้ว

*เป็นการคาดการณ์ระยะเวลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง