กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษ ทุกสายทาง 14 วัน 21.00 – 04.00 น.

กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เป็นระยะเวลา 14 วัน

ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.
* เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด *

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #จำกัดการให้บริการ #COVID19