19 อุทยานและวนอุทยาน ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว ป้องกัน Covid-19

19 อุทยานและวนอุทยาน ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว ป้องกัน Covid-19

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งการไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ประกอบด้วย
.

 1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 3. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ปิดตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 4. อุทยานแห่งชาติภูเวียง ปิด 17-30 เมษายน 2564 และปิดประจำปีต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 5. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 6. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 7. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

8.วนอุทยานภูพระ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 1. วนอุทยานภูบ่อบิด ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

10.วนอุทยานภูผาล้อม ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 1. วนอุทยานชีหลง ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 2. วนอุทยานหริรักษ์ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564
 3. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ปิดตั้งแต่ 26 เมษายน 2564
 4. วนอุทยานโกสัมพี ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 5. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 6. วนอุทยานผางาม ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 7. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา ปิดตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
 8. วนอุทยานภูแฝก ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 9. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภูกระดึง ประกาศปิด ตั้งแต่ 26 เมษา 64 นี้

เพื่อเป็นการป้องกัน Covid-19 ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงออกประกาศ ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นการชั่วคราว

อุทยานเขาใหญ่ ปิดค้างแรมลานกางเต็นท์ลำตะคอง 19 เม.ย.

ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดให้บริการพักค้างแรมบริเวณสถานที่ลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD – 19) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป แต่ยังเปิดเส้นทางจราจร ขึ้น – ลง ผ่านด่านตรวจเนินหอมและด่านตรวจศาลเจ้าพ่อได้ตามปกติ นักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นมาชมธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอปิดสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตะคร้อ เป็นการชั่วคราว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอปิดสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตะคร้อ เป็นการชั่วคราว 20 เม.ย. – 5 พ.ค. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง