มาตรการเยียวยาใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีหรือ 3 ปี

กรมการขนส่งทางบก แจ้ง “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมออกมาตรการเยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมฯ ปิด


กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมทั้งออกมาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรมที่สำนักงาน ดังนี้


1.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี
2.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน
3.ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี
4.เอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

แนะ! ใช้บริการ “งานขนส่ง” แบบออนไลน์

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ขยายวงกว้างดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ “ยานพาหนะ” ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แอดมินขอแนะนำให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบออนไลน์


สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี / ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์
คลิก https://eservice.dlt.go.th

หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือโมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet (รองรับรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ)

  1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ คลิก www.dlt-elearning.com
    .
  2. จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร คลิก https://reserve.dlt.go.th/reserve/
    (รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถกระบะ) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
  3. จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
    iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

หรือผ่านเว็บไซต์ คลิก https://gecc.dlt.go.th
.
สอบถามข้อมูลที่ Call Center 1584

เรื่องที่เกี่ยวข้อง