เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ผ่านระบบ e-Form ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.4

กระทรวงเกษตร เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ผ่านระบบ e-Form ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.4

e-form

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ผ่านระบบ e-Form เฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เท่านั้น โดยขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่น ต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกตามเดิม สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว (พืชทุกชนิด) สามารถปรับปรุงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชั่น Farmbook หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีการ #ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม่ ผ่านระบบ e-Form
1.สมัครสมาชิก โดยลงทะเบียนที่ https://efarmer.doae.go.th/
แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
2.เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน 5 วัน
3.เมื่อได้รับการยืนยันตัวบุคคลแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรมตามหัวข้อต่างๆในระบบ e-Form ได้
4.รอการนัดหมายการติดประกาศ/ประชาคม เพื่อยืนยันข้อมูลและลงชื่อ
5.ติดตามสถานะ ผลการติดตามประกาศ/ประชาคม

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2579-5519 

คู่มือการลงทะเบียน