เกษตรกร ต้องลงทะเบียน “เราชนะ” หรือไม่?

ตอบข้อสงสัย เกษตรกร ต้องลงทะเบียน “เราชนะ” หรือไม่?

กรณีมีข้อสงสัย เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ว่าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน หรือไม่ ?
.

เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับสิทธิ

เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาเคลียร์ชัดว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา
.
สำหรับ เกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการฯ หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเงินจะโอนเข้าตามช่องทางและวันที่กำหนด

เกษตรที่ไม่เคยมีประวัติลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนใหม่

.แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใด ๆ ของรัฐมาก่อนหรือไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ .com
.
เหตุผลที่ต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐลงทะเบียน “เราชนะ” ในครั้งนี้
ทั้งที่การเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ผ่านมาไม่ต้องมาลงทะเบียน เพราะใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
ก็เพราะว่า ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ นั้นเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล
ดังนั้น เพื่ออัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง