App เป๋าตัง – รับชุดตรวจ ATK – แจ้งผลตรวจที่ไหน

ทำ “แบบประเมิApp เป๋าตัง – รับชุดตรวจ ATK – แจ้งผลตรวจที่ไหน

ประชาชนท่านใด “เสี่ยง หรือ ต้องการขอชุดตรวจATK “เข้าไปลงทะเบียน ใน แอปเป๋าตัง ได้เลย วันนี้ เปิด app ประเมินผลความเสี่ยงวันแรก

เข้า App เป๋าตัง ได้เลย

กรอกแบบประเมินความเสี่ยงก่อน

ส่วนการไปรับ ATK ประสานผู้นำชุมชนหรือศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้ง ร้านขายยา คลีนิค รพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการได้เลย

ใช้ App สแกนรับชุดตรวจได้ ณ จุดที่บริการชุดตรวจได้เลย รับได้ครั้งละ 2 ชุด และขอรับชุดตรงจได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป

ก่อนไปรับชุดตรวจ โทรไปถามก่อนนะ

สามารถประเมินความเสี่ยงใหม่ได้

ส่วนท่านใดประเมินแล้ว ไม่เสี่ยง เมื่อเวลาผ่านไปสามารถประเมินใหม่ได้ ให้บุคคลที่เสี่ยงและต้องการตรวยก่อนนะ

มีบริการสถานที่แบะแผนที่รับชุดตรวจ

เช็ครายชื่อหน่วยบริการแจก ATK

ปราชนกลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ร้านยา ที่สามารถติดต่อขอรับ ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองด้แล้วที่ https://www.nhso.go.th/page/atk
เริ่มแจกได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ขอรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตัง

วิดิโอแนะนำการขอรับ ATK ฟรี https://youtu.be/8O-3KtIpTeI และ
https://www.nhso.go.th/news/3262
ขั้นตอนขอรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตัง https://youtu.be/lS8xAreLE0s
วิดิโอแนะนำการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง https://www.youtube.com/watch?v=Zla2ILGeYvQ

กรณีประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนรับได้ที่ รพ. หรือ รพ.สต.

ตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ #ATK แล้วผลออกมาเป็นบวก! คือติดเชื้อ #โควิด19 ต้องทำไง?

สามารถเข้าระบบดูแลที่บ้าน (#HI)ได้ โดย
-สแกน QR Code ตามภาพ
-กรอกข้อมูลที่ https://crmsup.nhso.go.th/
-โทร.1330 กด 14 สายด่วน #สปสช

หากต้องการกลับรักษาตัวภูมิลำเนา สามารถโทร.1330 กด15 หรือกรอกข้อมูลที่ https://crmdci.nhso.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง