วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 64 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

วันหยุดราชการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ. 64

จะมีการยกเว้นค่าทางด่วนใน 3 เส้นทาง ได้แก่

 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
 2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
 3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน – ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) ประกอบด้วย               

 • สายดินแดง – ท่าเรือ    
 • สายบางนา – ท่าเรือ  
 • สายดาวคะนอง – ท่าเรือ                          
  การปรับปรุงแก้ไขทางขึ้น – ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพิ่มเติม ๓ บริเวณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้แก่
 • บริเวณทางแยกต่างระดับคลองเตย             
 • บริเวณสุขุมวิท            
 • บริเวณถนนเพชรบุรี

ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) ประกอบด้วย             

 • ส่วน A เริ่มจากถนนรัชดาภิเษกผ่านทางแยกต่างระดับพญาไทถึงถนนพระราม ๙
 • ส่วน B สายหลัก มีแนวเชื่อมต่อกับส่วนเอที่บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท แล้วไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษ      เฉลิมมหานครที่บริเวณบางโคล่
 • ส่วน C เชื่อมกับทางพิเศษส่วน A โดยเริ่มจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนแจ้งวัฒนะ   
 • ส่วน D เริ่มจากถนนพระราม ๙ ถึงถนนศรีนครินทร์

ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด)

มีจุดเริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ-บางไทร

 • ระยะที่ ๑ จากถนนแจ้งวัฒนะ-เชียงราก และต่อเชื่อมกับถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ระยะที่ ๒ จากเชียงราก-บางไทร

ขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย https://exat.co.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง