มาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ลดค่าเทอม

ศธ. พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองภายใน 7 วัน

ความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน
.
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. – ต้นเดือน ก.ย. นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์
.

  • โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
  • สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
  • โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสด ที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
  • กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

มาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐและเอกชน

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.


สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th
โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

ส่วนนักเรียน รร.เอกชน


ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/
หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile
โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย

.-จ่ายเงิน 2,000 บาท ให้ผู้ปกครอง/นักเรียน 1 คน
-จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
-ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 63

ลดค่าเทอม/ค่าธรรมเนียม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50
ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30
ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10
-สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท/คน สำหรับค่าเทอม/ค่าธรรมเนียม

กระทรวง อว. ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ทั้งขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง