ผู้มีรายได้น้อย จองด่วน บ้านเช่า “เคหะสุขประชา”

เปิดจองลงทะเบียนความสนใจ ! เคหะสุขประชา บ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เคหะสุขประชา https://www.relaxtrip2018.com/trend-topic/news/list_announcement-luckydraw/

ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและกำลังมองหา บ้านเช่า ราคาย่อมเยา วันนี้ – 30 มี.ค.64

แนวคิดของโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”

โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” จัดสร้างบ้านเช่าราคาถูก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 หน่วย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ตกงาน มีรายได้ลดน้อยลง ไม่มีที่อยู่อาศัย สามารถเช่าบ้านสำหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ พร้อมเริ่มต้นวิถีชีวิต New Normal

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีการมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 เพื่อส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจกระทรวง พม. ประกอบด้วย ของขวัญชิ้นที่ 1 คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” จำนวน 20,000 หน่วย

“บ้านเคหะสุขประชา”

ล่าสุด ลงทะเบียนแล้ว 5,000 กว่าราย

ลงทะเบียนที่ https://www.nha.co.th/nha-sukpracha/

จองสิทธิ์โครงการนำร่อง : https://www.nha.co.th/nha-sukpracha/

ตรวจสอบสถานะผู้จอง : https://rent.nha.co.th/public/information

“บ้านเคหะสุขประชา” เปิดให้จองแล้วครับ ถือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่สะอาด ปลอดภัย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

โครงการเปิดจองสิทธิ์โครงการนำร่อง

บ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้น1,500บาท/เดือน

 •  ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
 •  ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

รายละเอียดโครงการ

บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้น1,500บาท/เดือน

 •  ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
 •  ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

รายละเอียดโครงการ

ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อเดือน

ผู้สนใจลงทะเบียนจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มี.ค.64 ทางเว็บไซต์ โครงการบ้านเคหะสุขประชา

4 แบบบ้านเช่า

ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว และบ้านแฝด 2 ชั้น มี 4 แบบ ได้แก่

แบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ขนาด 30 ตร.ม. ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน

แบบ A สำหรับคนโสด อยู่คนเดียว ขนาด 30 ตร.ม. ค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน

แบบ B สำหรับครอบครัว ขนาด 40 ตร.ม. ค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน

แบบ C สำหรับครอบครัว ขนาด 50 ตร.ม. ค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้จอง

 • เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
 • เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวณคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
 • บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา – Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
 • กรณีผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
 • ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย ** ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยและพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 • ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละ โครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ จัดเก็บตามความเหมาะสม

ที่ว่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาส คือ นอกจากจะได้เช่าบ้านในราคาถูกมากแล้ว ทางโครงการบ้านเคหะสุขประชา ยังได้จัดสรรพื้นที่ของโครงการตามแนวคิด ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้อาศัย ให้มีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
 • การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

โครงการเปิดจองสิทธิ์โครงการนำร่อง

บ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้น1,500บาท/เดือน

 •  ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
 •  ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

รายละเอียดโครงการ

บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า

สงบ ร่มรื่น ใกล้ตัวเมือง ในราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้น1,500บาท/เดือน

 •  ค่าส่วนกลางตามขนาดพื้นที่
 •  ค่าที่จอดรถ 300 บาท/คัน

รายละเอียดโครงการ

โครงการที่เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ มีดังนี้

โครงการจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 4)

เศรษฐกิจสุขประชา 11.71 ไร่
ตลาด จำนวน 330 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
ที่จอดรถรวม 471 คัน
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดปทุมธานี (ลำลูกกาคลอง 12)

เศรษฐกิจสุขประชา 384.31 ไร่
บ่อเลี้ยงปลา (ปลาดุก) พื้นที่ 384.31 ไร่ รวม 372 บ่อ
(บ่อละ 1 ไร่ต่อครอบครัว)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.33 ไร่
เพาะเห็ดฟาง พื้นที่ 8.33 ไร่ รวม 292 แปลง (1 ไร่ ผลิตได้ 35 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.11 ไร่
ตลาด จำนวน 300 แผง
(อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง)

เศรษฐกิจสุขประชา 23.13 ไร่
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน พื้นที่ 23.13 ไร่ รวม 98 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 5 แปลง)ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)

เศรษฐกิจสุขประชา 6.38 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง
(อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดระยอง
(ทับมา)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.57 ไร่
ตลาด 2.5 ไร่ จำนวน 300 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)

เศรษฐกิจสุขประชา 35.00 ไร่
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พื้นที่ 35.00 ไร่ รวม 242 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วังน้อย)

เศรษฐกิจสุขประชา 35.00 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (ไก่ไข่) พื้นที่ 35.00 ไร่ รวม 308 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 10 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดชลบุรี
(บ้านบึง)

เศรษฐกิจสุขประชา 9.95 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (ไข่นกกระทา) พื้นที่ 9.95 ไร่ รวม 304 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 40 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดสมุทรปราการ
(บางพลี)

เศรษฐกิจสุขประชา 15.01 ไร่
ตลาด จำนวน 400 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดนครปฐม
(ธรรมศาลา)

เศรษฐกิจสุขประชา 10.00 ไร่
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พื้นที่ 10.00 ไร่ รวม 48 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดนราธิวาส
(เมือง)

เศรษฐกิจสุขประชา 10.48 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดกำแพงเพชร
(พรานกระต่าย)

เศรษฐกิจสุขประชา 8.40 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดสระบุรี
(ห้วยบง)

เศรษฐกิจสุขประชา 4.20 ไร่
ตลาด จำนวน 100 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดสระบุรี
(แก่งคอย)

เศรษฐกิจสุขประชา 70.46 ไร่
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน พื้นที่ 70.46 ไร่ รวม 294 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 5 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดสระบุรี
(หนองปลาหมอ)

เศรษฐกิจสุขประชา 19.98 ไร่
เพาะเห็ดฟาง พื้นที่ 19.98 ไร่ รวม 300 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 35 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(แม่สะเรียง)

เศรษฐกิจสุขประชา 23.13 ไร่
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน พื้นที่ 23.13 ไร่ รวม 98 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 5 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ปากพูน)

เศรษฐกิจสุขประชา 90.23 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ (กบ) พื้นที่ 90.23 ไร่ รวม 300 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 8 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์
(เมือง)

เศรษฐกิจสุขประชา 6.63 ไร่
ตลาด จำนวน 200 แผง (อาหารสด 40% อาหารแห้ง 40% อื่น ๆ 20%)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โครงการจังหวัดสมุทรปราการ
(บางบ่อ 2)

เศรษฐกิจสุขประชา 30.74 ไร่
เกษตรกรรม (ปลูกมะนาว) พื้นที่ 30.74 ไร่ รวม 136 แปลง
(1 ไร่ ผลิตได้ 5 แปลง)
คลิก ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

แปลนแบบบ้านเช่า เคหะสุขประชา

แบบ A
แบบ B
แบบ C
แบบ X

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การเคหะแห่งชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง