‘กัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุม – กัญชา 6 ใบมีผลต่อประสาท อย่างไรบ้าง

‘กัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามขายกัญชาให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวง กำหนดให้ #กัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม เพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

1.ให้กัญชาที่เป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม
2.ผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองกัญชา ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายได้
3.ห้ามขายกัญชาให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
4.ห้ามขายกัญชาให้หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร
5.ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ
6.ห้ามใช้ประโยชน์กัญชากับหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร

สาร THC จากกัญชา ปริมาณเท่าไหร่? เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดผลต่อระบบจิตประสาท

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เทียบให้เห็นชัดๆ ปริมาณสาร #THC จาก #กัญชา ปริมาณเท่าไหร่? เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลต่อระบบจิตประสาท โดยสาร THC ปริมาณ 2-5 mg เทียบเท่ากับกัญชา 6 ใบ จะมีอาการดังนี้

อาการกดประสาท

  1. <1mg รู้สึกสบาย สงบสุขคนเดียวได้
  2. 2-5 mg ง่วง อยากนอน ไม่มีแรงจูงใจทำอะไร
  3. 5mg ขึ้นไป หลับลึกไม่ค่อยรู้ตัว

อาการกระตุ้นประสาท

  1. <1mg กระชุ่มกระชวย สมาธิดี ไม่หิวไม่เหนื่อย
  2. 2-5 mg กระสับกระส่าย กลัว ตื่นตระหนก
  3. 5mg ขึ้นไป หัวใจเต้นเร็วมาก อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก

อาการหลอนประสาท

  1. <1mg เคลิ้ม ฝันกลางวัน
  2. 2-5 mg วิตกกังวล กลัว ไม่ออกไปไหน
  3. 5mg ขึ้นไป ยิ้ม พูดคนเดียว หูแว่ว ระแวง

ทั้งนี้ อาการทางจิตประสาทขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองของแต่ละบุคคล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง