เตือนข่าวปลอม Kerra รักษาโควิด

ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า(Kerra) รักษาโรคโควิด-19

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่มีการแนะนำถึงประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) รักษาโรคโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีการแชร์ข้อมูลที่ระบุว่าสมุนไพรทางเลือกอีกหนึ่งตัว กินแล้วหาย 100% ได้ผลจริง ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ดที่ได้จากสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว หัวคล้า รากฟักข้าว รากมะนาว รากสะแก รากกระทุงหมาบ้า รากย่านาง บอระเพ็ด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสูตรตํารับแล้วเห็นว่า มิได้มีสรรพคุณหรือมีฤทธิ์ในการช่วยรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

โดยจากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการไม่พบหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้เพื่อข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ดังกล่าว 

รวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยเลขทะเบียนยาที่ G 40/57 ข้อบ่งใช้เป็นยาแก้ไข้ ดังนั้น การนำเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาโรคโควิด-19 จึงไม่สอดคล้องตามสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียนไว้ จึงไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว เพื่อรักษาโควิด-19

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพหรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข