อย.เตือน! ก่อนทำผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมขาย ต้องขออนุญาต

อย.เตือน! ก่อนทำผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมขาย ต้องขออนุญาต

ตามที่รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อม ครอบครอง และสามารถซื้อ ขาย หรือนำมาบริโภคได้ เพื่อผลักดันให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

#สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยินดีสนับสนุนให้คำปรึกษาในการการนำพืชกระท่อมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดในการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการยืนยันในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ พืช #กระท่อม เป็นสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา มีสารสำคัญที่เรียกว่า ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เชื่อว่าสามารถลดอาการปวด ทำให้รู้สึกชา กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทำงานช่วยให้กระปรี้กระเปร่า อย่างไรก็ตาม การนำพืชกระท่อมมาบริโภคโดยตรงควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์การใช้ในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เนื่องจากการรับประทานอย่างไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้

24 ส.ค.2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5

24 ส.ค.2564 ประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ทำให้ชาวบ้านทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อม เอาไว้ครอบครอง และสามารถซื้อ ขาย หรือนำมาบริโภคได้อย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป ตามนโยบายรัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

แต่ยังคงมีข้อห้ามในการนำพืชกระท่อม ไปผสมกับสารเสพติดชนิดต่างๆ เช่น 4×100 ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และหลังจากนี้จะออกพ.ร.บ.พืชกระท่อม มีบทบัญญัติเพิ่มเติม 39 มาตรา ในการกำกับดูแล อาทิ ห้ามขายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเยาวชน รวมถึงสตรีมีครรภ์ และกำหนดสถานที่ห้ามขายในสถานศึกษา และวัด ส่วนธุรกิจส่งออก หรือนำเข้าพืชกระท่อม จะต้องขออนุญาตป.ป.ส. และการทำผลิตภัณฑ์ ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ประกาศ ยกเลิกพืชกระท่อม จากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 อ่านประกาศราชกิจกานุเบกษา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/035/T_0001.PDF