นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จว. 9 ประเภท ตรวจสอบสิทธิเยียวยา

นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จว. 9 ประเภท ตรวจสอบสิทธิเยียวยา

นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้ทางเวปไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น https://www.sso.go.th/eform_news/

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

เริ่ม 20 ส.ค. ผู้ประกันตนม. 33 ใน 16 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยา2,500 บาท

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาทตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด สมัครและชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน 19 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง