เริ่ม 16 ต.ค.นี้ ผ่อนปรนมาตรการ ปรับพื้นที่ควบคุมโรค

ผ่อนปรนมาตรการ ปรับพื้นที่ควบคุมโรค เริ่ม 16 ต.ค.นี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

มาตรการ

-ห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00 – 03.00 น

-ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

-ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 22.00 น.ร้านไม่ติดแอร์นั่งได้ 75 % ร้านติดแอร์นั่งได้ 50% (งดขาย-ดื่มสุราในร้าน)

-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 22.00 น.

-ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดถึง 22.00 น. (ไม่เปิดการใช้ไอน้ำ)

-ให้ใช้สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนก.ศธ. และ ก.อว.ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ

-สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดไม่เกิน 22.00 น. กีฬาในร่มแข่งขันได้ไม่มีผู้ชม , กีฬากลางแจ้ง แข่งขันได้ มีผู้ชมไม่เกิน 25% (ตามมาตรการที่กำหนด)

หมายเหตุ ผลการประชุม ศบค.วันที่ 14 ต.ค.2564

.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง