Update เที่ยวบินแอร์เอเซีย “ดอนเมือง – น่าน” เริ่ม 1 มิ.ย.นี่

ไทยแอร์เอเชีย แจ้ง Update ความคืบหน้าเกี่ยวกับเที่ยวบินเดือนมิถุนายน

✈️ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ✅เปิดทำการบิน
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ทุกวัน
? ออกจากกรุงเทพ รอบเช้า 09.00 น.- 10.10 น. รอบบ่าย 14.00 น. – 15.10 น.
ออกจากน่าน รอบเช้า 10.40 น. -11.50 น. รอบบ่าย 15.40 – 16.50 น. ?
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.airasia.com ผ่าน Live Chat AVA

หากมีความเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจ Nan Nakhon Airport นะครับ
? ท่าอากาศยานน่านนคร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม FB : Nan Nakhon Airport ☎️ 054 710 270

???สำหรับการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน ? แนวทางปฏิบัติมาตรการโควิด 19 ในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ? ประกาศล่าสุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ?

1️⃣ การเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านในหนึ่งวัน ให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 กรณีการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ
1.1.1 กรณีมีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️แสดงหนังสือรับรอง
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
1.1. 2 กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
1.2 กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
2️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่่ำ”
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
▪️สืบสวนโรค โดย อสม./ รพ.สต.ในพื้นที่
▪️เฝ้าสังเกตุอาหการตนเอง
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
3️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
▪️สืบสวนโรค โดย อสม./ รพ.สต.ในพื้นที่
▪️กักกันตัว
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
4️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติดังนี้
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่
➡️ ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน
➡️ ให้กักตัวเองอยู่ภายในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกําหนด 14 วัน
➡️ เมื่อผ่านการกักตัวเอง 5-7 วัน แล้ว สามารถเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลน่านได้ หากไม่พบเชื้อ สามารถไปกักตัวเองต่อที่บ้านจนครบกําหนด 14 วันได้
▪️กักกันตัว
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
*️⃣ หมายเหตุ ผู้เข้าพักโรงแรม ที่พัก รีสอร์ททุกท่าน ลงทะเบียน เช็คอิน “ไทยชนะ” เมื่อมารับบริการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานไทยชนะ

  1. ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code
    เพื่อเช็คอิน (โทรศัพท์ที่ต่ออินเตอร์เน็ต)
  2. กรอกข้อมูลจนหน้าจอขึ้นว่า เช็คอินแล้ว
    (กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ครั้งแรกครั้งเดียว)
  3. เข้ารับบริการตามปกติ
  4. Scan QR Code เติมอีกครั้งเพื่อ เช็คเอ้าท์ เพื่อรายงานตัว
    ●●● และโทรรายงานหัวหน้าบ้าน ผู้นำชุมชน วันละครั้ง ที่สำคัญ อย่าลืมเช็คเอาท์นะครับ “ทุกคนปลอดภัย ครอบครัวปลอดภัย สังคมปลอดภัย” ✅

? สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่
? ททท.สำนักงานน่าน
☎️ 054 711 217-8 :: 08.30-16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

FB : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
Twitter : @tatnanofficial
IG : tatnan_office ?
☣️ #มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 #SAVENAN #ชาวน่านต้านCovid2019 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #จังหวัดน่าน #เราจะร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #PhysicalDistancing #ห่างไกลไม่ห่างกัน #ทททสำนักงานน่าน #TATNAN #เสน่ห์น่านวันนี้ I ❤️ NAN

Advertisements

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9