เริ่ม 1 ธันวาคม สปสช. เปิดหน่วยบริการ บัตรทองกรุงเทพมหานคร ขอให้เช็คสิทธิ์

สปสช. จัดหน่วยบริการ “บัตรทอง กรุงเทพมหานคร” แห่งใหม่ ให้ประชาชน กทม. กว่า 1 แสนคน หลังหน่วยบริการเดิมถูกยกเลิก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) แจ้งได้จัดหน่วยบริการแห่งใหม่ ให้ประชาชนใช้สิทธิบัตรทองกรุงเทพมหานคร กว่า 1 แสนคน ที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยบริการเดิมถูกยกเลิก โดยสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีที่เครือข่ายหน่วยบริการประจำสิทธิ เริ่ม 1 ธันวาคม 2563

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตตามรายชื่อด้านล่าง ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านทาง
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

ตรวจสอบสิทธิกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญาบัตรทอง
https://bkk.nhso.go.th/h_terminated/

รายชื่อเขต มีดังนี้

1.เขตป้อมปราบฯ คลินิกเวชกรรมปราการ
2.เขตพญาไท ศิริมาราคลินิกเวชกรรม
3.เขตราชเทวี เพชรบุรี 7 สหคลินิก
4.เขตสัมพันธวงศ์ ศิริวัฒนาคลินิกเวชกรรม
5.เขตบางเขน บางเขนการแพทย์คลินิกเวชกรรม
6.เขตบางเขน บางเขนสหคลินิก
7.เขตลาดพร้าว คลินิกเวชกรรมลาดปลาเค้า 37
8.เขตมีนบุรี เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สาขาราม 201
9.เขตคลองสาน คลินิกเวชกรรมเอมมิตรการแพทย์
10.เขตทวีวัฒนา เกษมวัฒนาคลินิกเวชกรรม
11.เขตบางแค คลินิกเวชกรรมสินเนรมิต
12.เขตสาทร อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม
13.เขตดอนเมือง ศรีดอนเมืองคลินิกเวชกรรม
14.เขตดอนเมือง สรณคมน์คลินิกเวชกรรม
15.เขตบางบอน คลินิกเวชกรรมบางบอน 19
16.เขตประเวศ พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 2
17.เขตยานนาวา พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม
18.เขตดินแดง เซนเซนทรัลเมดิกคลินิกเวชกร สาขาดินแดง (จัดสรรวันที่ 19 ธ.ค. 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.1330 สายด่วนสปสช
หรือไลน์ @ucbkk

เรื่องที่เกี่ยวข้อง