การผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 เม.ย. 64

สำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ชาวไทย ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly และผลตรวจโควิด-19 เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดีท่านอาจต้องมี
ผลตรวจโควิด-19 สำหรับการต่อเครื่องบินในประเทศต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย

ชาวต่างชาติ ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly แต่ยังคงต้องมีผลตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ก่อนเดินทาง และขอแนะนำให้มีประกันสุขภาพของบริษัทประกันในประเทศไทย ที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 100,000 USD ครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19

ผู้เดินทางจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2563 สามารถเข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน รายชื่อประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน ติดตามทางหน้า Facebook และหน้าเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ได้แก่ แอฟริกาใต้ ซิมบับเว โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคเมอรูน
ดีอาร์คองโก กานา และแทนซาเนีย
 ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ยังคงต้องเข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ และได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย อาจได้รับการพิจารณาให้กักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ขณะนี้ วัคซีนที่รับรองแล้ว ได้แก่ 

 • Pfizer-BioNtech
 • Astra Zeneca
 • Serum Institute of India
 • Sinovac
 • Moderna  
 • Johnson & Johnson

ทั้งนี้ท่านยังไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้

The Royal Thai Embassy in Oslo wishes to inform an updated relaxed measures for entry into Thailand from 1 April 2021. (For those who arrive in Thailand from 00.01 of 1 April 2021 (Thailand time) onwards.)

Thai citizens can enter Thailand without requirement of Fit to Fly or Covid-19 negative test result. However, for transit in some countries, they may still be required to present the Covid-19 negative test result. Please contact the airlines, you are travelling, for further details in this matter.

Non-Thai citizens are exempted from presenting Fit to Fly documents. However, Covid-19 negative test result is still mandatory. Health insurance policy from Thai insurance companies with coverage of not less than 100,000 USD, including Covid-19 treatments, is recommended.

Travelers from non-mutated Covid-19 countries, can be in quarantine not less than 10 days.

Travelers from mutated Covid-19 countries, namely, South Africa, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Zambia, Kenya, Rwanda, Cameroon, DR Congo, Ghana and Tanzania, are still required to be in quarantine not less than 14 days.
Travelers from non-mutated countries who are the holders of vaccine certificate, may be allowed to have not less than 7-day quarantine. Full doses of vaccine must be completed not less than 14 days prior to the arrival in Thailand.

At the moment only certain vaccines, approved by World Health Organization (WHO) and the Ministry of Public Health of Thailand, namely,

 • Pfizer-BioNtech,
 • Astra Zeneca,
 • Serum Institute of India,
 • Sinovac,
 • Johnson & Johnson
 • Moderna

are accepted.

Self-quarantine is not allowed.

ข้อมูลเพิ่มเติม : การซื้อประกันในประเทศไทย

WELCOME TO THAILAND Covid-19 Insurance For Foreigners

การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น – CAAT

การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

✅ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด
❌เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย


📃เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*
 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*
 3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท ตามประกาศ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สแกนQR code หรือคลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442
  🧳วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน
 1. เอกสารแสดงตน เช่น passport
 2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท *
 4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้
 • ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท ตามประกาศ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สแกนQR code หรือคลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid
  😷ขณะอยู่บนเครื่อง On board
 1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด
  🇹🇭เดินทางถึงประเทศไทย Arrival
 3. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 5. เข้ารับการกักตัว 14 วัน
  สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422
  ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท ตามประกาศ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สแกนQR code หรือคลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid

รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 >> www.caat.or.th/corona

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โทร 1111
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02 572 8442
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 1422
CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand โทร 02 568 8800

เรื่องที่เกี่ยวข้อง